dinsdag, 12 april 2016 21:53

Bibliotheek Vlaardingen blijft op peil, vernieuwt en bezuinigt

Vlaardingen - De Bibliotheek Vlaardingen kan het beste onderdeel blijven van de gemeentelijke organisatie en niet fuseren. Dat staat in een raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van de bibliotheek bij het doorvoeren van bezuinigingen.

Onlangs is er op verzoek van de Vlaardingse raadscommissie opnieuw overleg geweest met de bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland over nieuwe maatregelen om fusiekosten te verminderen. Die maatregelen leveren volgens het college echter niet voldoende op, waadoor fuseren te duur blijft. In het raadsvoorstel van het college wordt de collectie van de huidige bibliotheek wel kleiner en neemt het personeelsbestand af met 2 fte.

Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, blijven de locaties van Bibliotheek Vlaardingen zoals ze nu zijn, namelijk een centrale bibliotheek, een filiaal in Holy en een jeugdbibliotheek in de Westwijk. Ook kan Bibliotheek Vlaardingen zich blijven richten op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, met een accent op jeugd en educatie en het bevorderen van mediawijsheid. Hiermee levert de bibliotheek een belangrijke bijdrage aan participatie en zelfredzaamheid van de Vlaardingse bewoners. Het accent bij activiteiten zal liggen bij jeugd en kwetsbare groepen. Ook zoekt de bibliotheek de samenwerking op met bibliotheken in de regio.

Bezuinigingen

In 2011 heeft de bibliotheek 250.000 euro bezuinigd, in 2014 300.000 euro en de bezuiniging voor 2016 zou nog eens 500.000 euro zijn. Bij de begroting 2016 is de laatste bezuiniging gewijzigd en verlaagd naar 225.000 euro.

Bibliotheek in gemeentelijke organisatie

De Vlaardingse bibliotheek is een van de weinige bibliotheken die nog tot een gemeentelijke organisatie behoort. Er is onderzocht hoe de bibliotheek kan worden losgemaakt van de Vlaardingse ambtelijke organisatie om vervolgens te fuseren met de Bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland. Eerdere pogingen om met de Bibliotheek Rotterdam te fuseren mislukten. Met Maassluis|Midden-Delfland kan het wel, maar aan dat proces zijn hoge incidentele en structurele kosten verbonden.

Bibliotheek Vlaardingen blijft op peil, vernieuwt en bezuinigt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws