dinsdag, 04 oktober 2016 00:18

Bouw nieuw viaduct Parkweg gaat van start

Schiedam - In de week van 3 oktober start de bouw van het nieuwe spoorviaduct over de Parkweg. Het viaduct komt tussen het bestaande spoorviaduct en de rijksweg A20 te liggen.

Dit viaduct is nodig voor het overdrachtsspoor van het goederenvervoer. Voor de bouw is het noodzakelijk om funderingspalen aan te brengen. Het aanbrengen van de palen voor het viaduct neemt ongeveer twee weken in beslag. Maken fundering Voor de fundatie van het viaduct worden zogenaamde schroefpalen gebruikt. Deze worden trillingsarm in de grond aangebracht. Er zijn circa twee weken nodig om de palen aan beide zijden van de Parkweg aan te brengen.
Begin van de week worden de schroefmachine en de palen aangevoerd. Aansluitend wordt gestart met het aanbrengen van de funderingspalen.
De werktijden voor het aanbrengen van de palen is van 07.00 – 19.00 uur.
Na het aanbrengen van de palen wordt gestart met de bouw van het viaduct.
De werkzaamheden aan het viaduct zijn eind maart 2017 gereed.

Bouwroute

De aan- en afvoer van materiaal en materieel vindt plaats via de route rijksweg A20, s-Gravelandseweg, Burgemeester van Harenlaan en Parkweg en vice versa.

Verkeerssituatie Parkweg

De rijweg ter plaatse van het te realiseren viaduct wordt tijdelijk verlegd naar een zijde van de middenpijler. Het verkeer wordt dan met verkeerslichten geregeld.

Bouw nieuw viaduct Parkweg gaat van start

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws