dinsdag, 01 augustus 2017 13:40

Brand bij Shell brengt tuinders Westland en het milieu in de problemen

Westland - De explosie en brand in het hoogspanningsstation van afgelopen zaterdag en het het daardoor stilvallen van de Shell raffinaderij in Pernis heeft ook gevolgen voor de tuinders in het Westland en het milieu, dat meldt Omroep West.

Shell levert CO2 aan de tuinders. Die gebruiken dat om hun groenten beter te laten groeien. Honderden tuinders hebben er nu last van dat de Shell raffinaderij, de grootste van Europa, stil ligt. De regionale omroep meldt dat honderden tuinders worden gedupeerd. De verwachting is dat de leveringsproblemen nog wel weken zullen aanhouden.

De tuinders gaan nu weer zelf CO2 opwekken maar dat is slecht nieuws voor het milieu. En het affakkelen van Shell ging ook al gepaard met veel roetuitstoot en stank.

Roet uit fakkels
De DCMR Milieudienst Rijnmond meldde dinsdagmiddag dat de beide fakkels bij Shell sinds 13:00 uur geen roet meer uitstoten. Er is af en toe nog een fakkel te zien, dat heeft te maken met het gecontroleerd uit bedrijf gaan van fabrieken. Dit is normaal. Voordat de fabrieken weer in bedrijf gaan controleert Shell ze volledig. De DCMR en Shell overleggen dan hoe de fabrieken veilig en gecontroleerd kunnen herstarten.

Verwarring
Bij beide incidenten verliep de communicatie rommelig. Zaterdag meldde de Veiligheidsregio aanvankelijk 'Er is geen sprake van brand en geen gevaar voor de omgeving.' Later werd dat weer ingetrokken: 'Er blijkt toch sprake van brand, deze woedt in een elektriciteitsstation op het bedrijventerrein.' De DCMR verklaarde even later dat er zelfs een explosie was geweest.

Het AD schrijft dat gisteravond agenten vanuit hun auto naar mensen riepen om naar binnen te gaan als ze last hadden van de lucht, daarna bracht Milieudienst DCMR een bericht naar buiten dat er een gaswolk van de raffinaderij richting Hoogvliet dreef. Er werden echter helemaal geen gevaarlijke concentraties gemeten. Op Twitter reageren de DCMR verbaast toen mensen schreven dat de politie had opgeroepen ramen en deuren te sluiten. De Milieudienst zegt tegen het AD het ‘spijtig’ en ‘heel vervelend’ te vinden dat dit verkeerde bericht tijdens de hectiek van het bestrijden van het incident werd verstuurd.

De Veiligheidsregio heeft aangegeven de incidenten te gaan evalueren.

Excuses
Directeur Jos van Winsen van Shell Pernisheeft tegenover RTV Rijnmond zijn excuses aangeboden voor de twee incidenten: "Het spijt ons ontzettend, dit is niet zoals we willen zijn."

Zie ook:
https://popuptv.nl/nieuws/shell-fakkelt-af-na-incident-op-bedrijfsterrein
https://popuptv.nl/nieuws/om-16-00-uur-weer-meer-hoge-vlammen-door-stilleggen-en-affakkelen-shell
https://popuptv.nl/nieuws/weer-grip-1-afgekondigd-bij-shell-raffinaderij

Brand bij Shell brengt tuinders Westland en het milieu in de problemen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws