vrijdag, 30 oktober 2015 21:15

Brugwachtershuisjes en trekvaarten in schijnwerpers

In november 2015 zet Stichting Brugwachtershuisjes 8 brugwachtershuisjes in de schijnwerpers met 'informatievensters' over verleden, heden en toekomst. Per locatie laten zij de bijzondere geschiedenis over het betreffende huisje en de trekvaart zien. Tegelijk onderstrepen zij hiermee de kwaliteiten en mogelijkheden voor hergebruik van deze, vaak lege, brugwachtershuisjes. Op 4 november is de onthulling bij de Achterhavenbrug in Rotterdam Delfhaven en op 12 november bij de Ooievaarsbrug in Schiedam.

Informatievensters voor 8 Zuid-Hollandse huisjes

De Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om bestaand erfgoed te behouden voor toekomstige generaties door het te beschermen, te laten beleven en te benutten. De trekvaarten behoren ook tot het Zuid-Hollands erfgoed. Om voorbijgangers te informeren over de bijzondere geschiedenis van de trekvaarten en tegelijkertijd enthousiast te maken over de kwaliteiten en mogelijkheden van de bijbehorende brugwachtershuisjes heeft Stichting Brugwachtershuisjes ‘informatievensters’ ontworpen. Deze worden op 8 brugwachtershuisjes langs de trekvaarten geplaatst: Trekvlietbrug (Leiden), Geestbrug (Rijswijk), Oude Tolbrug (Voorburg), Oostpoortbrug en Reineveldbrug (Delft), Kortedijk (Vlaardingen), Ooievaarsbrug (Schiedam) en Achterhavenbrug (Rotterdam).

4 november 10 uur: primeur voor huisje Achterhavenbrug Rotterdam

Op het huisje aan de Achterhavenbrug zijn de informatiepanelen als eerste aangebracht. Graag nodigen wij je uit om met ons de officiële onthulling te vieren. Deze vindt plaats op woensdag 4 november om 10 uur door Tim de Haan, lid van de Gebiedscommissie Delfshaven en medewerker van het Nationaal Archief. De dichtregel 'Wacht op mij. Ik breng je daar waar je wilt zijn.' op dit huisje is van ondernemer en oud-bewoner van Delfshaven Ingrid Essenburg. Aansluitend drinken we koffie en thee bij Café De Ooievaar aan de Havenstraat 11.

12 november 16.15 uur Schiedam: onthulling met gedeputeerde Rik Janssen
Met trots laten we je weten dat gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland op donderdag 12 november om ca. 16.15 uur het ‘informatievenster’ op de Ooievaarstbrug in Schiedam zal onthullen. Deze onthulling maakt onderdeel uit van een rondgang die Rik Jansen en wethouder Marcel Houtkamp maken langs diverse restauratieprojecten in het havengebied van Schiedam. Je bent van harte welkom!

Overige informatievensters

De overige huisjes worden in november voorzien van de panelen. Ook krijgen bijna alle brugwachtershuisjes een dichtregel van een lokale dichter/schrijver/stadsfilosoof.

Over Stichting Brugwachtershuisjes

De Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. De Stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. De Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en adviesdiensten, verzorgen van artist impressions en het werken aan (herbestemmings)projecten. Ook geeft zij vorm aan het beheer van herbestemde huisjes om eigenaren te ontzorgen.

Meer info: www.brugwachtershuisjes.nl.

Brugwachtershuisjes en trekvaarten in schijnwerpers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws