maandag, 18 september 2017 10:19

Burgemeester Cor Lamers nieuwe voorzitter EU milieucommissie

Schiedam - Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is maandag 18 september gekozen tot voorzitter van de milieucommissie (ENVE) van het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden, het Comite van de Regio's.

De commissie gaat zich de komende tijd bezig houden met onder meer advisering over de lokale aspecten van Europese initiatieven over energie, klimaat, circulaire economie en de toekomst van milieubeleid.

Actief in Brussel
Lamers heeft zich altijd actief ingezet op milieuthema's, met name luchtkwaliteit. Hij is enige jaren voorzitter van de VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit geweest.

Hij werd in Brussel actief vanwege de knelpunten die gemeenten ervaarden bij de implementatie van Europese milieuregelgeving.

Lamers zal in de rol van voorzitter van ENVE de kans krijgen om met de Europese Commissie en het Europees Parlement in gesprek te gaan over lokale aandachtspunten.

Inzetten op Europa
Tijdens zijn installatie benadrukte burgemeester Lamers dat hij zich inzet op het Europese niveau omdat voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en klimaatverandering, niet alleen op lokaal en nationaal niveau opgelost kunnen worden, maar Europese kaders kent.

Burgemeester Cor Lamers nieuwe voorzitter EU milieucommissie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws