maandag, 04 april 2016 22:21

Burgemeester Schiedam verrast afscheid nemende vrijwilligster BVSC

Schiedam- Miep Holswilder was tientallen jaren lang vrijwilligster bij de Bewonersvereniging Schiedam Centrum. Zelfs zo lang, dat niemand zich het juiste aantal jaren nog kan herinneren...

Reden voor de BVSC om een speciale gastspreker uit te nodigen bij haar afscheid. Burgemeester Cor Lamers bleek graag bereid om deze trouwe vrijwilligster extra in het zonnetje te zetten met mooie woorden en een shawltje van de gemeente Schiedam.

Groot was de verrassing van Miep toen de burgemeester speciaal voor haar de bijeenkomst kwam binnengelopen.

De inzet van Miep was erg breed. Zij registreerde de post, ontvang bezoekers, verrichte administratieve werkzaamheden en veel meer. In de tijden dat de BVSC aan Broersveld zetelde (Miep woonde er toen nog tegenover) en de vestiging op vrijdag als marktkantoor dienst deed, ontving zij ook de marktmeester en marktkooplui: een komen en gaan bij de koffie en op het toilet...

Miep Holswilder werkte samen met talloze bestuursleden, waaronder Piet Bothof, Gerard Niehe, Lammert van Wagtendonk, Chris de Roo, Daan Zonneveld, Maarten Reuderink, Henk van den Broek.

Eerder ontving Miep Holswilder al een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige vrijwilligerswerk.

Bij haar afscheid kreeg Miep van de BVSC naast een chocolade-attentie, een oorkonde uitgereikt waarmee haar het erelidmaatschap van de BVSC wordt verleend.

Namens de BVSC noemde opbouwwerker Henk van der Velden, die sinds 1991 met Miep heeft samengewerkt, haar "het ware gezicht van de BVSC".

Miep stopt vanwege haar leeftijd. Ze is bijna 90. In haar dankwoord riep zij centrumbewoners op om vooral lid te worden van de BVSC en beloofde zij dat haar hart voor de centrumbewoners zal blijven kloppen.

Burgemeester Schiedam verrast afscheid nemende vrijwilligster BVSC

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws