zondag, 04 september 2016 22:43

Burgerdialoog 'Vrede Verbindt! Onvrede verdeelt’

Vlaardingen - PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen organiseert op woensdag 21 september op de Internationale Dag van de Vrede een burgerdialoog met als thema ‘Vrede Verbindt! Onvrede verdeelt’.

Inwoners van Vlaardingen zijn van harte welkom om 19.45 uur in de Harmonie, Schiedamseweg 51 in Vlaardingen. PAX Ambassade en de Gemeente Vlaardingen hopen dat veel Vlaardingers de bijeenkomst bezoeken. De toegang is gratis.

PAX wil bouwen aan een vreedzame wereld en lokale samenleving en waar mogelijk bruggen slaan. Want kennelijk slagen wij nog onvoldoende erin om de onvrede te verkleinen en polarisatie in onze (lokale) samenleving tegen te gaan.
Burgers van Vlaardingen, met uiteenlopende achtergronden, visies, zorgen, geven informatie en zullen hun opvattingen delen. Ook zij die zich in zeer diverse groepen en als persoon inzetten voor verbetering van de lokale samenleving komen aan het woord. Het aanwezige publiek wordt actief bij de dialoog betrokken.

In drie rondes worden de thema’s rondom maatschappelijk onvrede behandeld:

a) Werkloosheid, problematische huisvesting en gebrek aan economische perspectieven
b) Wantrouwen in de lokale, nationale en EU-politiek
c) Gebrek aan sociale samenhang, angstgevoelens uit vrees voor
ontwrichting en bedreiging van de veiligheid van de samenleving door
aanslagen. Maar ook door de wijd verspreide stellige mening dat
eerder genoemde problemen verergeren, door de komst van
statushouders (geaccepteerde vluchtelingen) in Vlaardingen.

Onder leiding van gespreksleider Hans Mathijssen (uitvoerend secretaris Stichting Geuzenpenning) worden stellingen met betrekking tot genoemde maatschappelijke thema's besproken, met een wisselend panel van mensen, die uiteenlopende meningen hebben.

Na afloop van de drie rondes komt er een afrondende beschouwing,

Ook wordt afgestemd in welke vorm de discussie een vervolg moet krijgen.

Burgerdialoog 'Vrede Verbindt! Onvrede verdeelt’

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws