dinsdag, 17 februari 2015 16:03

Buurtwerkplaats De Buren komt ook op Schieveste

Op Schieveste verrijst In augustus 2015 buurtwerkplaats De Buren.

De Buren is een plek waar jong en oud kan creeeren, leren, beleven en werken. Waar je je dromen waar kunt maken en je talenten kunt ontdekken. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van Schiedam Oost.

Maar De Buren is meer dan een knutselhok voor wijkbewoners! Zij gaat zich richten op talentontwikkeling en arbeidsparticipatie. Hier krijg je de kans om uit te proberen waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

We beginnen met de inrichting van het terrein op Schieveste dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Dat doen we van onderaf; wij bepalen als bewoners zelf wat daar gaat gebeuren.

Wij zijn de buren! Maar jij natuurlijk ook!

En dat is nu precies waar dit initiatief om draait. De Buren is van de wijk Schiedam Oost, iedereen mag mee doen op de manier die hij of zij zelf leuk en nuttig vindt.

In augustus 2015 wordt op Schieveste de buurtwerkplaats gerealiseerd. Dit is een fysieke werkplaats die wordt gebouwd door SPG infra, een leerwerkbedrijf dat zich aldaar gaat vestigen. Wij krijgen als bewoners een terrein van ongeveer 2500 m2 tot onze beschikking om in te vullen zoals wij dat graag zouden zien. Dat kan een moestuin zijn, of bijenkorven, een speeltuin of een hondenuitlaatterrein. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Immers; bij De Buren kun je alles maken!

Maar we gaan meer doen. De Buren streeft ernaar om uit te groeien tot een wijkonderneming die Oost laat bloeien vanuit haar eigen krachten en talenten.
In Oost is veel aan de hand. Er heerst veel werkloosheid en bewoners lijken zich steeds minder met de wijk verbonden te voelen. Er wonen veel Oost-Europeanen en nog veel meer andere culturen die we eigenlijk helemaal niet kennen. We weten niet echt meer wie onze buren zijn en wat ze beweegt. Met elkaar in gesprek gaan vinden we meestal te eng.
Tegelijk is er van alles aan de hand qua infrastructuur. Verouderde woningen, verzakkende trottoirs en veel zwerfvuil.
De Buren is ervan overtuigd dat dit even zoveel kansen zou moeten bieden. Want waarom zouden wij niet zelf onze wijk opknappen? Waarom laten we onze overheid voortdurend dure bedrijven inhuren voor zaken die we best zelf aan kunnen pakken. Dat is niet alleen goedkoper voor de overheid, maar biedt ook werk voor de bewoners die het nodig hebben.
Op deze wijze wil De Buren een verbetering zijn voor de samenhang in de wijk en in de arbeidsparticipatie. Dat is te onderscheiden in drie doelstellingen:

Activeren

Door bewoners te helpen om actief te worden in hun eigen wijk ontstaat een sterkere verbinding tussen bewoners onderling en met hun eigen wijk. De buurtwerkplaats stimuleert bewoners om zelf hun wijk leefbaarder te maken. Doordat bewoners samenwerken is de kans klein dat iemand zich buitengesloten voelt.

Met vertrouwen naar nieuw werk.

In Oost is een grote groep mensen die geen baan hebben en te weinig vaardigheden om een baan te vinden (een grote afstand tot de arbeidsmarkt). In de buurtwerkplaats krijgen zij de mogelijkheid om in een veilige en vertrouwde omgeving hun talenten te (her)ontdekken en zich hierin verder te ontwikkelen. De buuurtwerkplaats draagt bij aan het versterken van hun sociale en communicatieve vaardigheden, de zogenaamde soft-skills. Omdat we samenwerken met onderwijsinstellingen en ondernemers vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Zelfredzaamheid door samenredzaamheid en vertrouwen.

Veel bewoners zijn afhankelijk van de overheid om te overleven. Ze hebben maar heel beperkt het gevoel dat zij zichzelf kunnen redden en durven weinig vertrouwen te hebben in hun omgeving. . De buurtwerkplaats zorgt ervoor dat deze bewoners hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Dat doen we door bewoners aan elkaar te verbinden en door hen samen te verbinden aan hun Buurt en Wijk. Hierdoor ontwikkelen zij het vertrouwen dat zij voor zichzelf kunnen zorgen en zij kennen mensen die hen helpen als het even te moeilijk is om het alleeen te doen. Bewoners stimuleren elkaar om elkaar te helpen waardoor hun gevoel van afhankelijkheid van de overheid grotendeels verdwijnt.

 

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws