woensdag, 02 maart 2016 10:59

Café De Markies in Maassluis gesloten

Burgemeester Haan heeft op 29 februari 2016 besloten de horecavergunningen van de exploitant van Café de Markies, gevestigd aan de Markt 16 in Maassluis, in te trekken. De reden voor de intrekkingen ligt in het feit dat recent is vernomen dat de exploitant niet langer voldoet aan de gestelde eisen die de Drank- en horecawet/APV stellen aan de exploitant/leidinggevende van een horecabedrijf.

Voor exploitanten gelden bijzondere eisen omdat zij voor het exploiteren van een openbare inrichting zoals een café een grote verantwoordelijk dragen ten aanzien van openbare orde en veiligheid zowel in als nabij het café. Het besluit van de burgemeester heeft tot gevolg dat het horecabedrijf niet langer over de benodigde horecavergunningen beschikt om geopend te mogen zijn.

Café De Markies in Maassluis gesloten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws