zondag, 31 januari 2016 22:22

Campagne Zon op Wennekerpand geopend

De crowdfundingscampagne voor het zonnedak van het Wennekerpand is geopend. Wethouder Patricia van Aaken kocht vandaag namens de gemeente Schiedam de eerste tien zonnepanelen.

Schiedammers kunnen meedoen in de realisatie van het dak. Vanaf 25 euro kunnen zij een (deel van een) paneel kopen. De crowdfundingscampagne voor het project Zon op Wennekerpand. loopt via de site www.zonnepanelendelen.nl.

Het Schiedams Energie Collectief (SEC) verzorgt de aanleg van de zonnestroominstallatie, in samenwerking met het Wennekerpand en de gemeente Schiedam. Het is de bedoeling dat de 85.000 euro die de aanschaf en plaatsing van de panelen kosten, bij elkaar worden gebracht door particulieren en instellingen uit de stad.
SEC wil graag dat de panelen in eigendom komen van zo veel mogelijk Schiedammers. Daarom vraagt zij de mensen uit de stad om te investeren in het project of via donaties een steentje bij te dragen. Als Schiedammers de plaatsing van de panelen mogelijk maken, genieten zij ook de opbrengsten.

Wenneker profiteert

Die opbrengsten van de zon zijn naar verwachting zo'n 47.000 kWh per jaar. Dat is ongeveer een kwart van het totale verbruik van het Wennekerpand zelf. Het cultuurverzamelgebouw profiteert ook van de panelen: het kan door de zonne-energie te gebruiken, zijn kosten fors verlagen. Het geld dat wordt bespaard, komt ten goede aan de exploitatie van het pand. Daarin vinden onder meer Ballet- en dansstudio Schiedam, Wenneker Cinema en Radio Schiedam / Look TV onderdak.

Subsidie is binnen

SEC heeft voor het Wennekerdak een toezegging van het ministerie van Economische Zaken op zak. Volgens de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) garandeert de overheid de opbrengst van de opgewekte energie. SDE is een exploitatiesubsidie; de investering in de plaatsing van de panelen moet door de deelnemers worden gedragen.

Crowdfunders krijgen een rendement op hun ingelegde bedrag; SEC claimt - mede vanwege de gegarandeerde opbrengst - dat een rendement van drie procent op de inleg reëel is. Schiedammers kunnen ook een gift doen voor het zonnedak; zij brengen zo realisatie van het zonnedak dichterbij en vergroten het bestaansrecht van het Wennekerpand.
Zon op Wennekerpand. is het eerste duurzame energieproject dat SEC in Schiedam ontwikkelt. Dit project en de inleg van de deelnemers worden ondergebracht in een coöperatie onder de naam Energiek Schiedam. De coöperatie staat open voor ieder die woont in, of dicht bij, Schiedam.

Wethouder Van Aaken gaf tijdens de openstelling van de crowdfunding in het Wennekerpand aan trots te zijn op de initiatiefnemers. “We hebben samen een eerste stap gezet die naar meer smaakt!”

Meer informatie over het project en de mogelijkheden om te participeren zijn te vinden op de site van SEC: www.energiekschiedam.nl.

Campagne Zon op Wennekerpand geopend

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws