woensdag, 09 augustus 2017 23:06

CNV roept gemeenteraad Schiedam op om aandelen Eneco niet te verkopen

Schiedam - De vakbond CNV heeft de gemeenteraad van Schiedam een brief geschreven waarin zij oproep om de aandelen Eneco niet te verkopen. 

'U beslist binnenkort of u het aandelenbelang in Eneco behoudt of verkoopt. CNV Connectief verzoekt u dringend uw aandelen niet te verkopen' staat in de brief. 'Als belangenbehartiger van medewerkers in de pubtieke sector en bij voormalige nutsbedrijven voorzien wij dat verkoop van uw aandelen maatschappelijke belangen schaadt op het terrein van hoogwaardige werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en onze Nederlandse economie. 

Eneco biedt direct werk aan 3.500 medewerkers en indirect aan vele toeleveranciers. Verkoop van uw aandeten zet de banen van deze medewerkers op het spel. Bij een buitenlandse overname gaan nationale en lokale belangen minder zwaar wegen. Dit zal teiden tot ontstagen en reorganisaties, zoals we bij de andere verkochte Nederlandse energiebedrijven hebben gezien. Bij Essent raakten 2.200 mensen hun baan kwijt na splitsing/overname door RWE en bij de NUON gingen 2.000 banen verloren na splitsing/overname door Vattenfall. Bij Eneco bleef de werkgelegenheid in die tijd stabiel. Gezien de genoemde voorbeelden, maken onze teden zich grote zorgen over het behoud van hun werkgeLegenheid. 

Ook andere maatschappelijke betangen zijn bij een overname in het geding. Eneco is een grote investeerder in duurzaamheid en innovatie en levert zo een belangrijke bijdrage onze nationale economie en klimaatdoelstellingen. Deze publieke belangen vragen naar het oordeel van het CNV Connectief om publieke waarborgen. 

Na de dreigende (vijandige) overnames van AkzoNobel en Unilever werkt de rijksoverheid vanwege de genoemde publieke belangen aan nieuwe beschermingsmaatregelen. Deze keuze kan rekenen op een breed politiek en maatschappelijk draagvlak. In het geval van Eneco is de overheid zelf aandeelhouder. Dat is de beste beschermingsmaatregel die we kunnen wensen. Uw gemeente kan nu bewijzen dat ook voor de lokale overheid de publieke belangen doorstaggevend zijn. 

Wij verzoeken u uw afwegingen niet alleen te maken in goed overleg met alle stakeholders van Eneco maar ook in goede afstemming met de andere gemeenten, aangezien uw besluit het besluit van andere aandeelhouders zal beïnvloeden. Mocht u onverhoopt, na overleg met alle stakeholders en een zorgvuldige afweging, toch kiezen voor verkoop, dan verzoekt CNV Connectief dit alleen te doen met een gefaseerde afbouw en verkoop onder strikte en harde voorwaarden aan een geselecteerde partij die garanties kan bieden voor: 

Het behoud van werkgelegenheid;

Zeggenschap over investeringen in de tokale en nationale economie (zetfstandigheid van het bedrijf);

Behoud van het hoofdkantoor in Nederland en daarmee een direct aanspreekpunt voor werknemers, overheden en andere stakeholders;

Behoud van de lange termijn, duurzaamheidsstrategie; 

Bij een bedrijf als Eneco past een duurzame en solide Nederlandse aandeelhouder, zowel in continuiteit als in beleid. In de ogen van CNV Connectief verdienen daarom allereerst de gemeenten en anders bijvoorbeeld de grote Nederlandse pensioenfondsen veruit de voorkeur boven willekeurige buitenlandse aandeelhouders. 

De toekomst van een belangrijke werkgever en cruciale speler in onze Nederlandse economie en in het realiseren van onze duurzaamheidsambities staat op het spel. U staat daarom als gemeente voor een fundamenteel besluit. CNV Connectief doet een dringend beroep op u om daarin te komen tot een zorgvutdige afweging van alle publieke belangen, met betrokkenheid van alle stakeholders. 
CNV roept gemeenteraad Schiedam op om aandelen Eneco niet te verkopen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws