donderdag, 10 december 2015 12:53

College Schiedam eens met plan museum

Deze week heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het actieplan van het Stedelijk Museum Schiedam. De inhoud van het actieplan is getoetst aan de vooraf vastgestelde uitgangspunten en aan de opdracht die de tijdelijk aangestelde transitiemanager heeft meegekregen. Het actieplan bevat inhoudelijk duidelijke handvatten om het museum te laten veranderen tot een museum waarin partnerschap centraal staat. Ook is er in het actieplan aandacht voor de verhalen van Schiedam, zonder de nationale uitstraling die het museum in de afgelopen jaren heeft opgebouwd te verliezen.

Het college is tevreden over de concreetheid van het plan. Wethouder Marcel Houtkamp: “Het actieplan wekt vertrouwen; er wordt duidelijk gemaakt welke stappen het museum gaat maken en wat dit voor Schiedam gaat betekenen. Ik ben blij met de bredere programmering in de toekomst en de samenwerking met andere culturele instellingen die nu al zichtbaar begint te worden.”

De benoeming van de transitiemanager voor het Stedelijk Museum Schiedam door het college van B&W wordt medio januari 2016, binnen de daarvoor gestelde termijn, beëindigd.

College Schiedam eens met plan museum

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws