College Schiedam tevreden over de cijfers
dinsdag, 10 mei 2016 15:01

College Schiedam tevreden over de cijfers

Schiedam -  Het college van Schiedam heeft dinsdag de jaarstukken 2015 gepresenteerd. En ze zijn daar zelf erg tevreden over: "In 2015 werden de eerste resultaten zichtbaar van de ambities en doelstellingen die zijn vastgelegd in het Kompas 2014-2018."

Het persbericht vervolgd met: "De zes wijkondersteuningsteams in de stad brengen zorg dicht bij de Schiedammers. Verder is gewerkt aan versterking van de economische structuur. Ook geven Schiedammers de openbare ruimte een hoger cijfer. De jaarrekening laat zien dat de financiële huishouding van Schiedam op orde is.

Het overhevelen van taken van de landelijke overheid naar de gemeente is in Schiedam goed verlopen. Met de zes wijkondersteuningsteams heeft Schiedam nu laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen in de wijk. De WOTs brengen in beeld wat mensen echt nodig hebben en wat zij zelf kunnen, eventueel samen met hun directe omgeving. Via Stroomopwaarts, dat op 1 juni 2015 van start ging, hebben de Waterweggemeenten een effectief instrument om uitvoering te geven aan de Participatiewet.

De laatste leefbaarheidsonderzoeken laten zien dat Schiedammers de kwaliteit van de openbare ruimte hoger waarderen. In 2015 is dan ook gewerkt aan een goede samenhang in de ruimtelijke inrichting en een verdere verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte. Schiedam in Beweging zorgt voor nieuwe mogelijkheden. De uitvoering van dit project, dat de stad verbeteringen biedt op het gebied van wonen, sport en recreatie, ligt op koers. Verder is het Nieuwlandplein verkeersveiliger gemaakt.

De derde opgave betrof de ontwikkeling en versterking van de economische structuur via een krachtig vestigingsklimaat en moderne bedrijfsterreinen. Met alle partijen en partners in het havengebied is in het najaar een begin gemaakt met het uitwerken van de gezamenlijke ambities. In 2015 zijn verschillende nieuwe gronduitgifte- en reserveringsovereenkomsten voor de bedrijven in ’s-Graveland en Spaanse Polder gesloten en is de voorbereiding voor een megabioscoop op Schieveste gestart. Een lang gekoesterde wens van (jonge) Schiedammers wordt hiermee gerealiseerd.

De vierde opgave ondersteunt de andere drie. Schiedam zet zich in om een overheid in balans te zijn, die zich blijft verbeteren op het gebied van dienstverlening, veiligheid en wijkontwikkeling. In het imago-onderzoek van 2015 geven de Schiedammers zowel de raad, het college als de ambtenaren een voldoende. Ook de laatste cijfers van het veiligheidsonderzoek laten zien dat Schiedammers hun stad beoordelen als veiliger.

De jaarrekening kent een positief resultaat van € 6,5 miljoen. E is sprake van een solide positie om de komende jaren te blijven werken aan de belangrijke opgaven voor de stad."

College Schiedam tevreden over de cijfers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws