vrijdag, 26 mei 2017 08:37

College Schiedam: we hebben gemaakt wat was afgesproken

Schiedam - Burgemeester en wethouders hebben deze week de Jaarstukken 2016 gepresenteerd. De loftrompet op het eigen functioneren wordt weer gestoken. 'De belangrijkste conclusies zijn dat de voorgenomen ontwikkelingen in 2016 in uitvoering zijn gebracht. Op het gebied van duurzaamheid, maritieme ontwikkelingen en stadsmarketing zijn nieuwe initiatieven gestart. En de gemeente sluit het jaar af met een positief saldo van 2 miljoen euro.' Bam. 'Zo oppositie, nu jullie weer' hoor je ze haast denken...

De titel van de Begroting 2016 is ‘Voor mekaar maken’. Daarmee gaf het college aan te willen inzetten op maken en voorbereiden van wat nodig is voor de toekomst. Wethouder Nathalie Gouweleeuw (Financiën): “In financieel opzicht is het gelukt een sterke positie te behouden. In totaal hebben we afgelopen jaar bijna 300 miljoen euro besteed in de stad. De gemeente sluit het jaar af met een positief saldo van 2 miljoen euro. En met een weerstandscapaciteit van 48,1 miljoen euro beschikken we over solide reserves. Daarmee ligt er een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van Schiedam op de korte en langere termijn.”

Mijlpalen
De revitalisering van de binnenstad bereikte een mijlpaal met de geslaagde restauratie van de kades van de Lange Haven. In Schiedam Noord vond de feestelijke ingebruikname plaats van sportpark Willem-Alexander. Dit belangrijke onderdeel van Schiedam in Beweging maakt het mogelijk sport optimaal te faciliteren en in de stad ruimte te creëren voor woningbouw.

Voorbereiden en doorgaan
De Begroting 2016 vermeldde een aantal voorbereidingen voor toekomstige ontwikkelingen voor Schiedam. Voor duurzaamheid, maritieme ontwikkelingen en stadsmarketing heeft de raad startbudgetten beschikbaar gesteld. Op elk van deze terreinen zijn in het afgelopen jaar initiatieven gestart die de basis leggen voor het verzilveren van de benoemde kansen.

Op zowel sociaal als fysiek gebied was er in 2016 veel aandacht voor Schiedam-Oost, maar ook de aanpak van de wijk Nieuwland is voortgezet. Binnen de gemeentelijke organisatie werkte het gemeentebestuur verder aan de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Raadsbehandeling
De jaarstukken worden besproken in de raadscommissie van dinsdag 30 mei; de gemeenteraad besluit erover op dinsdag 6 juni.
College Schiedam: we hebben gemaakt wat was afgesproken

Advertentie