woensdag, 19 april 2017 16:15

College Vlaardingen stelt visie verkoop landgoed Hoogstad vast

Vlaardingen - De Gemeente Vlaardingen heeft de wens om landgoed Hoogstad te verkopen. Omdat het hier gaat om een uniek deel van Vlaardingen is de ambitie een zo goed mogelijke bestemming voor het landgoed te vinden.

Het college van B&W heeft een visie opgesteld, waarin de voorwaarden en scenario’s staan die gelden voor de verkoop en de toekomst van het landgoed. Belangrijke doelstellingen voor het landgoed zijn dat het gebied een meerwaarde krijgt voor inwoners van Vlaardingen; het complex een uitstraling als landmark krijgt en dat de cultuurhistorische en monumentale waarden bewaard blijven.

Voor mogelijke toekomstige functies van het landgoed hebben cultuur en ontspanning, bepaalde vormen van dienstverlening en ondersteunende horeca, maatschappelijke functies, kleinere kantoren, sport en recreatie de voorkeur, of een combinatie hiervan. In de eerste plaats kiest het college voor scenario’s waarbij op het landgoed geen grootschalige bebouwing van voor- en achtererf plaatsvindt.

Wat zijn nu de vervolgstappen?
De visie schetst een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst van het complex. Er is dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk dat is verricht door de Werkgroep Behoud Hoogstad. De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen en een verkoopstrategie. Daarna kan de uiteindelijke aanbesteding en verkoop van het terrein plaatsvinden aan de hand van de gestelde voorwaarden. Het streven is het landgoed voor de zomervakantie in de verkoop te zetten.

Wat maakt dit landgoed zo bijzonder?
Het Hoogstadcomplex langs de kruising van de Westlandseweg en de Burgemeester Heusdenslaan is één van de weinige boerderijcomplexen in en om Vlaardingen die de grote stadsuitbreidingen uit de jaren 1950-1970 hebben overleefd. Tegelijk onderscheidt het zich qua diversiteit, grootte en gebruik van andere boerderijen en om die reden is het aangewezen als gemeentelijk monument. Het was door de eeuwen de kern van één van de grootste agrarische complexen in Delfland en in het bezit van patricische families. Ook had het in de 20e eeuw een bijzondere bewoner, dokter C. Moerman, die hier zijn internationaal bekende alternatieve en ook omstreden kankertherapie ontwikkelde en zijn artsenpraktijk hield. Het gebied heeft een hoge archeologische waarde. In de diepere ondergrond is sprake van een kreek die tot in de nieuwe steentijd (Vlaardingencultuur) terug kan gaan. Het landgoed is gebouwd op een kreekrug die al in de Romeinse tijd werd bewoond. In de 11e eeuw is waarschijnlijk op deze plek een ontginnings-boerderij gesticht, van waaruit het gebied is ontgonnen. De oudste historische bron over Hoogstad komt uit de 13e eeuw.

College Vlaardingen stelt visie verkoop landgoed Hoogstad vast

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws