woensdag, 07 oktober 2015 08:09

College Vlaardingen tegen aanleg ontsluitingsweg sportpark A4

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen stelt de gemeenteraad voor niet in te stemmen met de aanleg van een ontsluitingsroute naar de parkeergelegenheid aan de Vlaardingse kant van de A4-tunnel via de Eksterlaan. Voor Vlaardingen heeft een aansluiting op de Eksterlaan geen meerwaarde. Daarnaast stelt het college de raad voor om ten noorden van de Europaboulevard geen langzaam verkeersverbindingen aan te leggen tussen Vlaardingen en het sportpark. Dit voorkeursmodel van het college betekent dat er geen ontsluiting van een parkeergelegenheid via de Eksterlaan wordt aangelegd en dat er geen verbindingswegen voor voetgangers en fietsers komen die aansluiten op de Hoevenronde (recreatief fietspad). Hiermee volgt het college het advies van de bewonersvertegenwoordiging.

In het raadsvoorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de consequenties van een alternatief model. In dit alternatieve model wordt het voorstel van Schiedam overgenomen om de Eksterlaan als ontsluitingsweg te gebruiken voor de parkeergelegenheid aan de Vlaardingse kant van het sportpark op het tunneldak van de A4. Als de raad de voorkeur zou geven aan deze variant, vindt het college dat er aanvullende voorwaarden moeten worden gesteld, zoals een gesloten parkeergelegenheid met een strikt beveiligingssysteem. En aan de Vlaardingse kant van de A4 moeten zo weinig mogelijk bomen worden gekapt. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welk model wordt gekozen.

College Vlaardingen tegen aanleg ontsluitingsweg sportpark A4

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws