zaterdag, 04 april 2015 10:42

Concept Stadsmarketing Schiedam: authentiek, levendig en vernieuwend

Op dinsdag 14 april wordt de Kadernota Stadsmarketing Schiedam besproken in de raadscommissie. De stad moet volgens deze nota gaan uitdragen dat ze authentiek, levendig en vernieuwend is. Het is volgens de opstellers van de nota belangrijk dat gemaakte beloftes ook waargemaakt worden, daardoor wordt je als stad geloofwaardig.

Wat opvallend is, is dat er nergens in de nota wordt gesproken over samenwerking met Vlaardingen en Maassluis. De steden trekken op steeds meer terreinen samen op maar beconcurreren elkaar ook nog. Zo wil Vlaardingen het tweede winkelgebied van de regio worden. Regionale samenwerking op het gebied van promotie en marketing zou de positie van de drie steden juist kunnen versterken. 

Af van negatief imago
Schiedam heeft nu nog vaak een negatief imago, niet alleen bij mensen van buiten Schiedam maar zelfs ook van bewoners van Schiedam-Noord. Ook is er een niet-evenwichtige bevolkingsopbouw door het ontbreken van middeninkomens. Stadsmarketing moet dit tij keren. Oftewel: "Hoe kunnen we de unieke kracht van Schiedam versterken en aan de buitenwereld tonen zodat meer mensen voor Schiedam kiezen als bedrijf, bewoner of (binnenstads)bezoeker waardoor de economische ontwikkeling van de stad wordt versterkt en een levendige uitstraling wordt bevorderd?"

Nieuwe stadsstijl
Er moet, volgens de nota, een nieuwe stadsstijl worden ontwikkeld (ter vervanging van OntdenkSchiedamNu) die naast de gemeentelijk huisstijl zal worden gebruikt voor de communicatie van projecten, activiteiten en evenementen die aan alle drie de kernwaarden (authentiek, levendig en vernieuwend) voldoen. "De gemeente informeert en de stad verleidt."

Verleiden
Een aantal voorstellen van 'doen en beleven':

  • jaarlijks een prijsvraaguitschrijven voor het beste stadsmarketing idee, waarbij diverse partijen uit de stad gezamenlijk ideeën indienen
  • de doelgroep jongeren vasthouden door onder andere studentenhuisvesting te realiseren in de omgeving van de binnenstad
  • met tijdelijke exposities de zichtbaarheid van de maritieme maakindustrie zichtbaar maken
  • ruimte bieden voor werken aan huis

Samenvatting van de nota
"Schiedam wil zich duurzaam profileren als een levendige woon- en werkstad in een decor van typerend cultureel erfgoed met innovatieve bedrijvigheid waarin eigentijdse vormen van kunst en cultuur centraal staan. Om dit te bereiken zijn scherpe keuzes nodig ten aanzien van de profilering van de stad. Stadsmarketing wordt ingezet om dit gewenst imago te bereiken zodat bezoekers, bewoners en bedrijven Schiedam meer op het netvlies krijgen en vaker voor Schiedam gaan kiezen. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan belangrijke doelstellingen op gebied van toerisme, woningmarkt, revitalisering van de binnenstad en stadseconomie. De marketing richt zich op doelgroepen die voor het bereiken van deze doelstellingen van belang zijn: middenklasse gezinnen en hoogopgeleide twintigers en dertigers. Het merk Schiedam komt voort uit het DNA van de stad. Aan de basis van dit merk liggen drie kernwaarden ten grondslag: authenticiteit, vernieuwing en levendigheid, die in hun samenhang het gewenste imago van Schiedam onderstrepen. De stad als geheel geeft inhoud aan en is drager van het merk Schiedam. Culturele instellingen, ondernemers, evenementenorganisaties, horeca, sportverenigingen en Schiedammers geven met elkaar het merk inhoud, hierbij ondersteund door de gemeentelijke organisatie in beleid en uitvoering. De gemeente faciliteert en voert regie. Cruciaal in de uitvoering is waarmaken wat wordt beloofd. Dit geldt voor gemeentelijk beleid, waarbij het merk als uitgangspunt wordt genomen, maar ook voor activiteiten, evenementen en projecten die door de stad worden georganiseerd. Succesvolle stadsmarketing vraagt om eenduidige communicatie in de vorm van een stadsstijl. Deze wordt ontwikkeld, zodat er herkenning ontstaat en de uitstraling van de stad wordt versterkt door gezamenlijk gebruik te maken van hetzelfde beeldmerk. Het beïnvloeden van het imago vraagt ten slotte om tijd. Deze strategie legt daarom de kaders voor stadsmarketing vast voor de komende jaren."

De hele nota is hier te lezen: http://schiedam.notubiz.nl/document/2021661/1

 

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws