zaterdag, 07 maart 2015 09:17

Controle in Schiedam Oost levert veel op

Op donderdag 5 maart hielden team Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam, politie, RET en buurtpreventie een actie in de wijk Oost. Door acties als deze, waarbij wordt gecontroleerd op een groot aantal terreinen, worden overlast en misstanden tegengegaan. Het doel is de leefbaarheid in de wijk Oost te verbeteren. Op de Lorentzlaan controleerden toezichthouders met de politie huis-aan-huis of de bewoning in overeenstemming was met de basisregistratie personen van de gemeente Schiedam. In totaal zijn 55 woningen bezocht. Er bleken veel mensen te verblijven die niet staan ingeschreven in de basisregistratie personen. Naar aanleiding van deze constateringen worden hercontroles uitgevoerd.

In één geval vertelden buren dat ze zich zorgen maakten over een bewoner. Er wordt een zorgmelding doorgezet naar het Wijkondersteuningsteam Oost. Op het Van 't Hoffplein werd een verkeerscontrole gehouden. Daarbij zijn ongeveer 70 auto's gecontroleerd. Eén bestuurder bleek te rijden zonder rijbewijs. Een andere bestuurder had nog een boete van € 298,00 openstaan, die hij ter plaatse voldeed. Er zijn 80 mensen preventief gefouilleerd. Eén persoon is aangehouden voor het bezit van 8 XTC-pillen. Verder werden twee messen aangetroffen.

Team Toezicht en Handhaving schreef 68 parkeerboetes uit en 19 boetes voor uiteenlopende feiten. In totaal kon voor € 1.200,00 aan openstaande boetes worden geïnd op buitenlandse voertuigen.

Gerelareerd artikel: http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/politiecontrole-in-schiedam-oost

foto: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws