vrijdag, 10 juni 2016 08:02

D66 en GroenLinks in Vlaardingen stellen vragen over gereguleerde wietteelt

Vlaardingen - Lianne van Kalken (GroenLinks Vlaardingen) en Peter Caljé (D66 Vlaardingen) hebben namens hun fracties vragen gesteld over gereguleerde wietteelt

Zoals u weet is in december 2014 in de Vlaardingse gemeenteraad de motie aangenomen inzake gereguleerde wietteelt. Hierin werd het college opgeroepen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gereguleerde wietteelt in Vlaardingen en sindsdien heeft Vlaardingen het Joint Regulation2 manifest ondertekend.

Op dinsdag 7 juni jl. Vond het VNG congres plaats. Wij hebben begrepen dat u ook hierbij aanwezig was. Op nu.nl3 en in de Volkskrant4 lazen wij dat de meerderheid van de gemeenten voor experimenten met wietteelt is. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:
Vraag 1
Bent u op de hoogte van het standpunt dat de VNG inneemt naar aanleiding van het rapport5 van de commissie Schneiders en het onderzoek dat gepresenteerd werd in Volkskrant6 van 30 mei 2016 over de rechterlijke mogelijkheden tot gereguleerde wietteelt?
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat Vlaardingen hierdoor een rechterlijke basis heeft tot het experimenteren met gereguleerde wietteelt, al dan niet i.s.m. andere gemeenten, en waarom wel of niet?
Vraag 3
Is het u bekend dat de meerderheid van de Nederlandse gemeenten voor het invoeren van gereguleerde wietteelt is en daar mee wilt experimenteren?
Vraag 4
Kunt u aangeven wat de status is van het voorbereiden van de start van een experiment met gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, zoals in de aangenomen motie uit 2014 als opdracht is meegegeven?
Vraag 5
In welke mate heeft u zich gemengd in het landelijke debat rondom gereguleerde wietteelt? Bent u voornemens dit naar aanleiding van het VNG congres meer te gaan doen en zo ja, op welke wijze?


D66 en GroenLinks in Vlaardingen stellen vragen over gereguleerde wietteelt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws