maandag, 10 november 2014 16:56

D66: schriftelijke vragen over fietsdiefstallen Station Schiedam Centrum

Namens de fractie van D66 Schiedam heeft John van Sliedregt vandaag de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college:

Regelmatig en al langere tijd bereiken ons berichten over fietsdiefstallen bij Station Schiedam.
Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid diefstallen van rijwielen heeft de fractie van D66 de cijfers hiervan opgevraagd. Deze geven ons reden tot grote zorg.
De ons verstrekte cijfers luiden:

2012 2013 2014 t/m oktober
Station 48 47 73
Stalling 108 69 88
Totaal 156 116 161

(NB: bij de onder "Station" genoemde cijfers is niet bekend of dit een diefstal uit de stalling of rond het station betrof).
Dit jaar is tussen 1 januari en 31 oktober het aantal rijwieldiefstallen dus al ruim 38% hoger dan over geheel 2013.

De fractie van D66 vindt dit zeer verontrustend en heeft daarom de volgende vragen aan het college:
• Waren deze cijfers ook bij u bekend voor onze fractie deze opvroeg?
• Welke redenen zijn te geven voor de scherpe toename van het aantal rijwieldiefstallen op deze locatie?
• Deelt het college onze zorgen over de toename van het aantal diefstallen en welke maatregelen wilt u nemen om dit terug te dringen?
• Op welke termijn denkt u deze maatregelen te nemen?

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws