woensdag, 14 januari 2015 11:21

D66 stelt vragen over actueel houden gemeentelijke website

Namens de fractie van D66 heeft John van Sliedregt vandaag de onderstaande vragen ingediend bij het college:

De fractie van D66 constateert een tweetal onderdelen op de gemeentelijke website die naar haar mening dringend aandacht behoeven.

Sinds 2012 wordt, na vragen van D66, op de gemeentelijke website een register gepubliceerd van de door de gemeente uitgekeerde subsidies. Nu deze situatie twee├źnhalf jaar bestaat constateren wij dat de huidige wijze van publiceren tekortschiet.
Immers, in de zomer van ieder jaar wordt het register met de uitgekeerde subsidies van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Hierdoor is het niet mogelijk een actueel overzicht te raadplegen.

Verder is in 2010 op initiatief van D66 toegezegd verslagen van wijkoverleggen te publiceren op de website van de gemeente. Bij herhaling constateren wij echter dat de gepubliceerde verslagen niet actueel zijn. Regelmatig (ook op het moment van indienen van deze vragen) ontbreken van meerdere wijken de meest actuele verslagen.
Gezien het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
Is het college het met ons eens dat, gezien de doelstelling over te gaan naar Open Data, de huidige wijze van publicatie van het subsidieregister niet voldoet?

2.
De gemeente Capelle aan den IJssel publiceert ieder kwartaal een geactualiseerd subsidieregister op haar website. Welke mogelijkheden ziet het college dit voorbeeld te volgen, om zodoende altijd een zo actueel mogelijk beeld te kunnen geven van de door de gemeente verstrekte subsidies? Per wanneer denkt u dit te realiseren?
3.
Wat is de mening van het college over de achterstand in publicatie van wijkverslagen op de gemeentelijke website, in relatie tot de ambities op het gebied van burgerparticipatie, zoals geformuleerd in het Kompas 2014-2018?

4.
Op welke termijn zijn op de gemeentelijke website alle meest actuele verslagen van wijkoverleggen te raadplegen en hoe wordt vanaf dat moment actualiteit gewaarborgd?

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws