donderdag, 29 januari 2015 20:44

D66 stelt vragen over Serious Ambtenaar

Namens de fractie van D66 Schiedam hebben Marcel Bregman en John van Sliedregt vandaag schriftelijke vragen ingediend inzake Serious Ambtenaar.
De tekst van deze vragen vindt u hieronder:

De afgelopen maanden heeft de fractie van D66 met bewondering gekeken naar de inspanningen die vanuit de ambtelijke organisatie zijn gepleegd inzake "Serious Ambtenaar". Hiervoor en zeker ook voor het behaalde resultaat zijn wat ons betreft complimenten op hun plaats.

D66 hoopt heimelijk dat hiermee ook het vervullen van een van onze dromen, het naar Schiedam halen van het Glazen Huis, dichterbij gekomen is.

In de laatste twee jaar heeft Schiedam € 90.000 gedoneerd aan Serious Ambtenaar: In 2013 € 40.000 en aan de afgelopen editie € 50.000. Dit laatste hebben wij tenminste opgemaakt uit een tweet die gewijd was aan het overhandigen van dit bedrag door onze gemeente aan de organisatie.

In het kader van Open Data en daarmee transparantie is de fractie van D66 benieuwd naar de resultaten die tegenover deze investeringen gestaan hebben en nog komen te staan.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1.
In 2013 heeft Schiedam € 40.000 gedoneerd aan Serious Ambtenaar. Welke concrete tegenprestaties zijn hiervan het gevolg geweest?
2.
Zijn aan deze tegenprestaties financiële opbrengsten of uitgaven verbonden geweest en zo ja, waaruit bestonden deze?
3.
Voor zover ons bekend, is de donatie van € 50.000 niet via officiële kanalen bekendgemaakt. Waarom niet?
4.
Zijn er buiten de bovengenoemde € 50.000 bij de afgelopen editie nog andere donaties gedaan aan Serious Ambtenaar? Zo ja, wat was de omvang daarvan?
5.
Op welke wijze gaat het college de concrete resultaten van de donatie van € 50.000 aan de laatste editie van Serious Ambtenaar inzichtelijk maken en wanneer zal dit gebeuren?
6.
Is het ook aannemelijk dat er met deze manier van werken besparingen op externe inhuur zijn gerealiseerd?

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws