maandag, 09 februari 2015 08:14

D66: Welke kansen zien mensen in Schiedam?

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. Zaterdag 7 februari ging D66 zoals ieder jaar in heel Nederland de straat op om het te hebben over de dingen die wél goed gaan. Ook in Schiedam gingen D66'ers in gesprek met bewoners over de kansen die zij zien in hun stad, dorp, wijk of straat. Hierbij kwam Tweede Kamerlid Wouter Koolmees in Winkelcentrum Hof van Spaland het team versterken.

 

Nieuwe kansen

D66 heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland. D66-politici en vrijwilligers zijn dan ook veel op straat te vinden om het D66-verhaal te vertellen. Maar D66 hoort ook graag van wat mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Gelukkig zijn de meeste mensen in Nederland optimistisch en toekomstgericht.

Ideeën op website

De mensen met wie D66 in gesprek ging, kregen de gelegenheid de nieuwe kansen die zij zien in hun buurt te delen met heel Nederland. Dat kon door ze op te schrijven op de "In gesprek met..."-kaart. De ingevulde kaarten staan op de website Gesprekmetnederland.nl. Dit geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.

In Schiedam werden veel opmerkingen gemaakt over de binnenstad, openbaar vervoer, winkelleegstand en erfpacht. De Schiedamse ideeën zijn te vinden op www.d66schiedam.nl

 

D66: Welke kansen zien mensen in Schiedam?

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws