dinsdag, 03 november 2015 15:04

Dag van de Dialoog in Vlaardingen

Op vrijdag 13 november a.s. organiseert VVEH de elfde editie van de jaarlijkse Dag van de Dialoog. Net als in ca. 100 andere steden in Nederland gaan ook in Vlaardingen burgers in gesprek met elkaar tijdens een lunch of avondmaaltijd. Het gespreksthema is ‘Zorgen voor Geluk’.

Waar heeft u zorgen over of waar wordt u juist gelukkig van? Tijdens de traditionele Dag van de Dialoog wisselen Vlaardingers van gedachten met andere stadsbewoners. Onder leiding van een gespreksleider praat u met elkaar over het thema 'Zorgen voor Geluk'. Iedereen is welkom. Juist de diversiteit aan deelnemers maakt de gesprekken boeiend en leerzaam. Dialoogtafels staan gedekt bij onder meer het Stadhuis, de Windwijzer, Rabobank, Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils en VVEH.

Dialoogmethodiek

Gelukkig zijn, wie wil dat niet. Is het een kwestie van geluk, van toeval? Aan gelukkig zijn kun je werken, zeggen veel deskundigen. Maar hoe ervaren andere stadsbewoners dat? ‘Om de gesprekken goed op gang te brengen’, zegt Wim Meijer van VVEH, ‘is het van belang dat de deelnemers open staan voor de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Alleen dan kunnen zij tot nieuwe inzichten komen die tot meer begrip leiden voor elkaars waarden. Ook werken we met getrainde gespreksleiders volgens een speciaal ontwikkelde dialoogmethodiek: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen.’

Kris kras door de stad

Tijdens de Dag van de Dialoog gaan stadsbewoners met elkaar in gesprek op diverse locaties in de stad. Tijdens een lunch of diner wisselen de deelnemers hun persoonlijke ervaringen uit aan de hand van het thema. Het doel is om door middel van de ontmoeting en het gesprek nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de stad heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete acties ontstaan die bijdragen aan meer samenhang in de stad en een meer betrokken samenleving.

Samenwerking in de stad

De Dag van de Dialoog vindt plaats in samenwerking met Meldpunt Discriminatie, Vluchtelingenwerk en de Rabobank en wordt georganiseerd samen met De Keuken van Vlaardingen, een initiatief dat vergelijkbare doelen nastreeft. ‘Door naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen, begrijpen we elkaar beter en kun je iets voor de ander betekenen. Samen wonen in een stad is ook samen leven en samen leren. En samen iets voor elkaar krijgen.’ De komende editie van De keuken van Vlaardingen bij KADE40 is het startschot van een week met verschillende bijeenkomsten waar nieuwe ontmoetingen centraal staan.

Aanschuiven aan een dialoogtafel?

Meldt u aan via www.vlaardingenindialoog.nl of kom langs bij VVEH, Hoogstraat 155. Deelname aan de Dag van de Dialoog is gratis.

Dag van de Dialoog in Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws