vrijdag, 11 augustus 2017 16:29

DCMR controleert opstart fabrieken Shell Pernis

Pernis - De DCMR Milieudienst Rijnmond uit Schiedam gaat de opstart van de fabrieken van Shell in Pernis controleren. 

Na kortsluiting in een stroomstation op het terrein van Shell Pernis kwam de raffinaderij volledig stil te liggen. Shell start de fabrieken op het terrein in Pernis nu gecontroleerd en gefaseerd op. De eerste 4 units bevinden zich in de opstartfase. De komende dagen volgen er meer.

Voordat de units opstarten, controleert de DCMR of de opstart zorgvuldig is voorbereid. De DCMR beoordeelt de opstartprocedures en het ‘statement of fitness’ van de installaties die een noodstop maakten. 
Shell start de installatie pas op na beoordeling door de DCMR dat de opstart inderdaad kan plaatsvinden.

Het opstarten kan gepaard gaan met fakkelactiviteiten. Dat is een normaal proces bij het inregelen en opstarten van de units. Met dit fakkelen verbrandt Shell overtollig brandbaar gas in de installaties. Dit zal zichtbaar en hoorbaar zijn voor de omgeving. Fakkelen is een onderdeel van het veiligheidssysteem en levert geen gevaar op voor de omgeving.

DCMR controleert opstart fabrieken Shell Pernis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws