donderdag, 08 september 2016 13:31

De gemeenteraad vindt het moeilijk om te kiezen

Schiedam - Woensdagavond vergaderde de gemeenteraad over het voorstel van het college om de zendmachtiging voor de publieke omroep te gunnen aan PopUpTv. Al snel werd duidelijk dat de raadsleden vonden dat er niet genoeg pogingen gedaan zijn om Stadsomroep Schiedam en PopUpTv, die beiden de aanvraag hebben gedaan voor de zendmachtiging van de volgende 5 jaar, tot elkaar te brengen en tot samenwerken te bewegen. Het gesprek ging niet over kwaliteit, maar wel over de procedures.

Uiteindelijk brak de commissie de besprekingen af en vroeg de burgemeester een ultieme poging tot samenwerking te doen, door een mediator in te schakelen. De burgemeester heeft aangegeven daar niet de oplossing in te verwachten maar steunt deze ultieme poging.

Het college voorstel om de zendmachtiging aan PopUpTv te gunnen is helder. De raad moet hier een aanvullend besluit op nemen. De commissie is daarin van mening dat er nog een ultieme poging gedaan moet worden om de beide organisaties bij elkaar te brengen.

"PopUpTv heeft altijd gezegd dat samenwerking mogelijk is. Het is wel heel moeilijk om oud denken en nieuw denken in de huidige constellatie bij elkaar te brengen" aldus Yde Dragstra. 'Wij streven naar een besluit van de Raad waarna wij dan weer in gesprek kunnen gaan met elkaar. Dit, met in de hand de weg die gekozen is door de Raad passend bij de ingediende toekomst visies. Het gaat over kwaliteit en visie.'

De burgemeester heeft beide omroepen gevraagd de naam van een professionele mediators aan te leveren. Yde Dragstra: "We hebben dezelfde avond nog een mediator gevonden. Wij hebben de naam van deze mediator donderdagmiddag aan de burgemeester aangeleverd."

De gemeenteraad vindt het moeilijk om te kiezen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws