maandag, 01 juni 2015 21:36

De geschiedenis van Schiedam herschreven

Natuurlijk wordt een standaardwerk als het boek 'De Geschiedenis van Schiedam' niet volledig herschreven maar wel een beetje aangepast en opnieuw uitgegeven!
Het oorspronkelijke boek werd ter gelegenheid van het zevenhonderd jaar bestaan van Schiedam, in het jaar 1975, uitgegeven. De Geschiedenis van Schiedam is geschreven door toenmalig gemeentearchivaris Guus van der Feijst. Ondanks dat het boek al weer jaren uitverkocht is, blijft het een gewild en gezocht artikel. Mede om de in 2012 overleden Van der Feijst te eren is besloten tot een heruitgave. Deze tweede versie zal op 19 juni worden gepresenteerd in de ruïne van Schiedam, het kasteel van Mathenesse. Er is immers geen ander bouwwerk dat zó verbonden is met de Schiedamse geschiedenis als 'het huis dat Aleida bouwde'!

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Gemeente Schiedam, het Fonds Historische Publicaties en Stichting Musis.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws