woensdag, 01 juni 2016 13:00

De Globe bestaat 25 jaar

Vlaardingen - Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat De Globe in Vlaardingen is opgericht. Er bleek op een aantal scholen behoefte te zijn aan speciale opvang voor leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland kwamen.

Geen enkele school had voldoende leerlingen om dit zelf te regelen. De Globe is gestart met een groep. Nu, 25 jaar later, is er nog steeds behoefte om kinderen eerst op de Globe extra ondersteuning te bieden om de Nederlandse taal te leren. Er zijn op dit moment vier groepen. In vergelijking met de start, 25 jaar geleden, is ons leerlingenaantal bijna verviervoudigd.

Om dit lustrum te vieren heeft de school op 1 juni een feestelijke dag georganiseerd voor haar leerlingen en ouders. Om 11.30 uur is er circusvoorstelling ter afsluiting van de circus workshop, die de kinderen in de ochtend hebben gedaan. De kinderen treden op voor hun ouders. Daarna vertellen oud-leerlingen hun verhaal.

De feestelijkheden worden afgesloten met een buffet verzorgd door de ouders.

De Globe is een neveninstroom project

Het is voor een kind van belang om zo snel mogelijk goed Nederlands te leren. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 3 jaar in Nederland wonen, is er een speciale opvanggroep. In deze opvang wordt veel aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier heeft een kind meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen. Kinderen krijgen 1-2 jaar extra ondersteuning.

De Globe heeft een klein, betrokken team, dat heel gedreven is om op school die veiligheid te bieden, die kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Op de Globe wordt de leerlingen de sleutel tot een kansrijke toekomst geboden; onze Nederlandse taal. Het team heeft in de loop van de jaren kinderen met verschillende achtergronden en uit heel veel verschillende landen zien binnenkomen. Op deze dag vertellen enkele oud-leerlingen hun verhaal. Het is mooi om te horen waar ze terecht zijn gekomen.

De Globe bestaat 25 jaar

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws