dinsdag, 08 maart 2016 20:07

Deze week twéé Stamtafels en Publiek op PopUpTv

Ook in de eerste editie van 2016 hebben we laten zien dat politieke kleur niet uitmaakt als je de volksraadplegende rol van de raad benadrukt. We hebben goede gesprekken gehad over ondermeer schuldhulpverlening, rookverbod in Hof van Spaland, de sloop van de Singelschool, kraamzorg in het Vlietland en de renovatie van de Lange Haven.

Nog altijd streven we hierbij naar een laagdrempelig spreekuur met een raadsbrede vertegenwoordiging. Hoewel nog niet iedereen in de raad warmloopt, begint de Stamtafelopzet in de stad zijn vruchten af te werpen. Morgen, 9 maart, vindt er een Stamtafel plaats die door Schiedamse ondernemers zelf is belegd! Wij, als organisatoren van de Stamtafel juichen dit initiatief van harte toe. Dít is participatie, dít is het betrekken van politiek bij de stad, in plaats van andersom. Voor de organiserende winkeliers, maar óók voor de totstandkoming van een modern stadsbestuur, hopen wij morgen op een grote opkomst.

De stamtafel van morgen vindt plaats op een woensdagavond, omdat een zaterdagmiddag voor winkeliers natuurlijk niet laagdrempelig is. Maar om ook voor andere Schiedammers de Stamtafel laagdrempelig te houden, organiseren we aanstaande zaterdag ook de reguliere Stamtafel. Mogelijke onderwerpen zijn het raadplegend referendum van 6 april, kraamzorg in het Vlietland, winkelen in Schiedam, opvang van vluchtelingen, gemeentelijke belastingen, vuurwapens in Schiedam, Decathlon op Harga, de G1000, communicatie, zwerfafval, etcetera, etcetera, etcetera.

De Stamtafel die is georganiseerd door centrumondernemers vindt plaats op 9 maart om 19:30.

De reguliere Stamtafel vindt plaats op zaterdag 12 maart van 14:00 tot 15:00.

Beide Stamtafels zijn opgesteld bij de nieuwe locatie van PopUp TV: Broersveld 31 te Schiedam.

Wij hopen voor beide Stamtafels wederom op een grote opkomst, zowel vanuit de raad als vanuit de stad.

Vriendelijke groet, namens alle organisatoren,

Jeroen Ooijevaar

Deze week twéé Stamtafels en Publiek op PopUpTv

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws