vrijdag, 01 april 2016 10:05

Diana Wind kan bogen op een bijzondere prestatie

nieuwe stadsblad

Schiedam- Misschien is Diana Wind te lang gebleven: 21 jaar was ze directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Nog maar korte tijd geleden had ze een uitstekende reputatie in de Nederlandse kunstwereld. Veel andere musea hadden haar graag ‘overgenomen’.    Door: Kor Kegel

Maar toen de subsidie terugliep, ontstond een situatie dat er te veel geld werd uitgegeven. Het museum bezuinigde als het ware niet voldoende met de gemeente mee. Er ontstond consternatie en in de gemeenteraad waren er lieden, die vonden dat het tijdperk-Wind over moest zijn. Er staken toen ook wat personele fricties de kop op. Diana Wind meldde zich in het voorjaar van 2015 ziek en officieel is ze dat nog steeds.
De Raad van Toezicht besprak nog wel de mogelijkheid van reïntegratie en een eventuele terugkeer naar het Stedelijk Museum, maar dat bleef zonder resultaat. Ook over de voorwaarden voor ontbinding van het arbeidscontract werd geen overeenstemming bereikt; de rechter moest eraan te pas komen. Deze besliste over een ontslagvergoeding van 90.000 euro.

Volgens de Raad van Toezicht, voorgezeten door Pascal Visée, kwam Diana Wind zelf tot de conclusie dat ze niet de aangewezen persoon was om de transitie van het museum te leiden. Het Stedelijk Museum Schiedam staat voor veranderingen, waaronder een nauwe samenwerking met het Jenevermuseum Schiedam. Recentelijk is Deirdre Carasso aangesteld als haar opvolgster. Deirdre komt van Museum Boijmans Van Beuningen, waar ze hoofd relaties en filantropie was en waar ze ook hoofd educatie en publieksbegeleiding was geweest.

Perfecte aanloop

Diana Wind had bij haar aantreden in Schiedam in 1995 eveneens een perfecte aanloop. Ze werkte eind jaren tachtig bij het Stedelijk Museum Amsterdam als marketing communicator en van 1989 tot 1992 was ze marketing manager bij de Groningse gemeentedienst Kunst & Cultuur. Haar eerste jaren in Schiedam gaven een idee tot nieuwbouw voor het Stedelijk Museum, maar dat bleek niet haalbaar en er bestonden ook bezwaren tegen het verlaten van de bebouwing aan de Hoogstraat 112. Het museum bleef dus waar het zat en toen is Diana Wind met spraakmakende tentoonstellingen zeer succesvol geworden, het museum kwam zelfs in de toeristische Top 10 van Schiedam. Pascal Visée laat weten dat het Stedelijk Museum sinds het aantreden van Diana Wind ,,een enorme ontwikkeling’’ doormaakte van regionaal museum tot toonaangevend museum voor de Nederlandse kunst vanaf 1945. Ze heeft niet alleen het museum, maar ook Schiedam op de kaart gezet.

Afscheidsreceptie

Voor de tiende keer wordt in het Schiedamse museum de Volkskrant Beeldende Kunstprijs uitgereikt. Dat is de verdienste van Diana Wind. Zij haalde recent ook de tentoonstelling van Herman de Vries naar Schiedam; dat was de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië.
De afscheidsreceptie van Diana Wind vond donderdag van 17.30 tot 19.00 uur plaats. Uiteraard in ‘haar’ museum aan de Hoogstraat 112.

Diana Wind kan bogen op een bijzondere prestatie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws