vrijdag, 09 januari 2015 15:08

Dinsdag opening vernieuwde Vijfsluizerhaven

Dinsdag 13 januari 2015 wordt de vernieuwde Vijfsluizenhaven officieel geopend. Rijkswaterstaat heeft de natuur teruggebracht in de Vijfsluizerhaven door een brakwatergetijdengebied te creƫren. Dinsdag zullen Ineke van der Hee, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, en Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, de nieuwe Vijfsluizerhaven openen. De aanpassing van de Vijfsluizerhaven is een Kaderrichtlijn Water maatregel.

 

Wat is er precies gedaan?

De dam die de haven afsloot, is verwijderd. Hierdoor is een open verbinding ontstaan met de Nieuwe Maas. In het midden van de haven is een diepere geul gegraven met aan weerszijden flauwe oevers. Hierop zullen zich riet en biezen ontwikkelen. In de toekomst wordt het gebied een broedplaats voor diverse vogels. Ook bijzondere (water)planten, vissen en andere dieren kunnen zich hier nestelen.

Qua planten valt te denken aan slikken, schorren en mogelijk de zee-aster. Het gebied zal vooral een rustplaats bieden voor trekvogels en watervogels zoals de kuifeend en smient. Ook zal de haven geschikt zijn als paaiplaats voor trekvissen. Ecologen hopen zeehonden en strandlopers te spotten.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws