woensdag, 24 augustus 2016 11:53

Discussie over uitbreiden vluchten Rotterdam Airport

Schiedam - De bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam vinden dat de uitbreiding van de luchthaven RTHA zorgt voor meer vakantievluchten, weinig extra banen en veel slechter leefmilieu.

Rotterdam The Hague Airport wil in de komende tien jaar het aantal vluchten met 75% uitbreiden naar 37.000 starts en landingen van grote vliegtuigen per jaar. De vertegenwoordigers van de bewoners in de klankbordgroep RTHA (CRO) hebben de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) laten toetsen door twee wetenschappers, prof. dr. Bert van Wee en dr. Jan Anne Annema, verbonden aan de TU Delft. Zij hebben een onderzoek uitgevoerd ter verificatie van (onderdelen van) de MKBA, gericht op de geloofwaardigheid van de gepresenteerde resultaten (‘unbiased’) en het goed kunnen interpreteren van die resultaten. De bewoners presenteren hierbij het rapport vergezeld van een toelichtende notitie.

Het is de bewonersvertegenwoordigers duidelijk dat binnen de daarvoor gebruikelijke methoden de MKBA in grote lijnen juist is uitgevoerd. Zo’n MKBA is echter een poging om gevolgen van een besluit (in dit geval meer vluchten) te vertalen in geld. Reistijdwinst wordt uitgedrukt in euro’s en meer geluid ook. En datzelfde zou moeten gelden voor de negatieve effecten op gezondheid en welbevinden. Daar zijn echter nog geen modellen voor en dus worden deze volgens de methoden en rekenregels niet meegenomen in een MKBA. De TU wijst er op dat in de MKBA het effect op gezondheid ten onrechte als “afwezig” is geclassificeerd.

Een aantal opmerkingen van de Delftse onderzoekers is extra aandacht waard. Het grootste deel van de “winst” van extra vluchten komt door de voordelen voor vakantiegangers. Bij de kleinere groep zakelijke reizigers is die winst veel lager. Zo komen de lusten bij de vakantiegangers terecht, terwijl de lasten gaan naar de omwonenden in Rotterdam, Lansingerland en Schiedam (en de bredere regio). Een grote groep mensen zal dagelijks met meer lawaai en met meer vieze lucht geconfronteerd worden. De waarde van duizenden huizen zal lager worden en dat kost geld. De TU geeft aan dat in een MKBA niet hoeft te worden aangegeven of bewoners dan ook daadwerkelijk gecompenseerd gaan worden.

Volgens de onderzoekers lost het uitbreiden van vluchten geen groot ‘bereikbaarheidsprobleem’ in de regio op, zoals het vliegveld claimt. Daardoor is een eventuele uitbreiding van het aantal vluchten van RTHA in feite een ‘luxe’-investering. Ook pleiten zij voor een betere onderbouwing van de veronderstellingen over de samenstelling van de groei van de passagiers op RTHA, de reistijdbaten en de ‘processing time’-baten. De onderbouwing van de veronderstelde werkgelegenheidseffecten wordt door de TU Delft als “ondoorzichtig” gekwalificeerd.

De bewonersvertegenwoordigers in de CRO hebben met het rapport van de Delftse onderzoekers antwoord gekregen op hun behoefte aan objectivering. Maar zij stellen vraagtekens bij de “betalingsbereidheid” (een van de sleutelwoorden in een MKBA) van vakantiegangers voor snelheidswinst (door kortere reistijden en processing time baten) in een wereld waarin de reiziger juist gaat voor de laagste ticketprijs.

Slechtere gezondheid, lagere waarde van de woning en vermindering van welbevinden: het is ook na de second opinion door de TU Delft voor de bewonersvertegenwoordigers duidelijk dat de rekening van meer vluchten voor Rotterdam The Hague Airport terecht komt bij de omwonenden.

Het is aan de politiek in deze regio om in de komende maanden de afweging te maken of de lusten (voor vooral vakantiegangers en het vliegveld zelf) opwegen tegen de lasten (voor de duizenden bewoners onder de vliegroutes). Hiertoe dienen de in geld uitgedrukte resultaten van de MKBA door de beperkingen van de berekeningsmethoden te worden aangevuld met de niet in geld uitgedrukte (nadelige) effecten op gezondheid en welbevinden van omwonenden van de luchthaven, alsook met de vraag of deze ‘luxe’-investering dit wel allemaal waard is gezien de al goede bereikbaarheid van deze regio.
________________________________________________________________________________________________

Discussie over uitbreiden vluchten Rotterdam Airport

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws