dinsdag, 03 februari 2015 16:56

Duurzaamheid duurzaam op de agenda

Het college heeft de evaluatie Milieubeleidsplan vastgesteld. Bijna 95 procent van de vooraf opgestelde activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Die activiteiten variëren van het realiseren van walstroom voor binnenvaartschepen, tot het zorgen voor het duurzaam herontwikkelen van bedrijventerreinen.

Wethouder Patricia van Aaken (o.a. Milieu en Duurzaamheid): "Een mooi resultaat, maar we kijken graag verder dan het aantal activiteiten. De grootste winst zit in de diversiteit van de activiteiten en het feit dat duurzaamheid steeds breder en hoger op de agenda komt. Binnen de gemeente, maar ook bij onze inwoners en ondernemers. De komende jaren gaan we verder in die richting. Bij programma's en projecten die gaan draaien wordt duurzaamheid als aandachtspunt meegewogen en meegenomen. Als factor van belang kun je wel zeggen, want alleen met breed verspreide aandacht en actie voor duurzaamheid, kunnen we Schiedam duurzamer maken".

Het op te stellen Programma Duurzaamheid gaat deze ambitie waarmaken. Het programma ligt in het verlengde van het Kompas 2014 – 2018 en wordt opgesteld in samenwerking met de stad.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws