woensdag, 19 juli 2017 12:02

Duurzame renovatieplannen basisschool De Schakel

Vlaardingen - Basisschool De Schakel in Vlaardingen doet mee aan de pilot 'school vol energie' en heeft renovatieplannen.

Het college van burgemeester en wethouders staat in principe positief tegenover deze nul-op-de-meter-renovatieplannen en gaat hierover in gesprek met het bestuur van servicebureau Un1ek.

School vol energie
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt uitvoering plaats van het programma ‘school vol energie’. Hierbij worden scholen gefaciliteerd om zich op te waarderen naar een zogenaamde frisse school, die per saldo geen energie verbruiken (nul op de meter).

 

Duurzame renovatieplannen basisschool De Schakel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws