donderdag, 07 juli 2016 09:37

Eén plek voor bewoners, buren, bedrijven en bezoekers op braakliggend terrein Schiedam-West

Schiedam - Maandag 4 en dinsdag 5 juli heeft de gemeente Schiedam gesproken met omwonenden en ondernemers over het concept ‘The World is my Home’ (WoH). WoH is een idee voor de ontwikkeling van het braakliggende terrein op het Toernooiveld in de Distillateursbuurt (Schiedam West). De gemeente heeft de ambitie om op de plek een duurzaam gebouw neer te zetten dat ruimte biedt voor ontmoeting en wonen – en aansluit bij de vraag vanuit bedrijven uit het havengebied en waarde toevoegt voor omwonenden en de stad als geheel.

Het college heeft samen met Woonplus op 1 juli 2017 een grondreserveringsovereenkomst afgegeven. Zij zijn samen eigenaar van de grond vanuit de gezamenlijke herstructurering van het gebied en geven daarmee initiatiefnemers de kans om in het gezamenlijke herstructureringsgebied tegenover de Wiltonhaven aan de Vlaardingerdijk, een plan te ontwikkelen. Het plan moet gericht zijn op bewoners, beroepsmatige gasten (expats), buren, bedrijven en bezoekers. De ambitie is dat het gebouw duurzaam en uniek wordt.

De locatie biedt bijzondere kansen. Het ligt op het knooppunt van de dynamische wereld van de zeehavens, van de wereld van het uitgestrekte groen van Midden Delfland en van de historische wereld van de Schiedamse binnenstad. Levendig, vernieuwend en authentiek op één plek – en drie schaalniveaus die er samenkomen (wereldhaven, regio en stads lokaal). Denk hier aan een gebouw bestaande uit twee woontorens voor kenniswerkers, voor zogenaamde ‘empty-nesters’- mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn en voor liefhebbers van havenindustrie en scheepvaart. Met onderin het gebouw parkeren, op de begane grond aansprekende voorzieningen als een (lunch)restaurant met tuin voor bedrijven en bewoners, een buurtsupermarkt, winkels voor innovatieve maakindustrie met producten als 3D-printing en daarboven woonappartementen verschillend in grootte en indeling..

Concept WoH

Initiatiefnemers Carol Hol, Karel Sant, Annemarie Sour en Michiel Versteegh spraken tijdens de avonden met betrokkenen over het concept WoH. De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeten, informatie delen en wederzijdse inspiratie opdoen om de best verborgen plek van Schiedam nieuw leven in te blazen.
De gesprekken verliepen aan de hand van de thema’s:
Mobiliteit & toegang tot het gebied (sluipverkeer, parkeren, watertaxi, metro, fietspad),
Duurzaamheid (een groen woongebouw met aandacht voor energie opwekken en gebruik restwarmte van de industrie uit de havens),
Inrichten van het gebied/park (pluktuin, kunst in de openbare ruimte, speelveld voor kinderen en jongeren, botanische tuin voor bewoners van het hele gebied),
Uitstraling van het gebouw en het plan (icoon als entree van de stad, kunst verwerkt in het gebouw en diverse faciliteiten en services in het gebouw.

Proces

De wens van de initiatiefnemers is om van de plek een ‘home’ te maken voor bewoners, buren, bedrijven en bezoekers. Hoe dat er precies uit gaat zien, is aan betrokken partijen gezamenlijk. De lokale marktbehoefte en woonwensen vormen het vertrekpunt.

De komende periode vinden meer gesprekken plaats met omwonenden, bedrijven uit het havengebied en investeerders. De opbrengsten van alle gesprekken dienen als input voor nieuwe gesprekken en uitwerking door themagerelateerde werkgroepen. Deze gaan na de zomer (september en oktober) plaatsvinden. Op 1 januari 2017 moet duidelijk zijn of het een haalbaar plan is en de initiatiefnemers er mee verder gaan.

Eén plek voor bewoners, buren, bedrijven en bezoekers op braakliggend terrein Schiedam-West

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws