vrijdag, 22 september 2017 09:47

'Een stuitende reactie van de burgemeester'

Schiedam - “Gesteggel over regels en procedures domineerde de raadsvergadering van dinsdagavond 19 september en daarom moest de inhoud het onderspit delven”, aldus raadsleden Jeroen Ooijevaar (GL) en John Maris (PS).

Volgens Maris is dat iets wat dhr. Lamers vaker doet. Hij uit op Facebook dat de burgemeester zich nog steeds te vaak belerend gedraagt.

Waar het om ging
Raadslid Ooijevaar diende via de griffie vragen (inclusief de inhoudelijke strekking) in over het ziekenhuis, het vliegveld en jeugdzorg. De verder uitgewerkte technische vragen stuurde hij alleen naar de wethouder. Hij vermeldde niet wie het woord zou voeren. En dat viel verkeerd bij dhr. Lamers, bovendien had hij alle vragen van tevoren willen inzien. Hij wees Ooijevaar op het Reglement van Orde en haalde vervolgens Artikel 41 Lid 2 aan. Laat daar nou net iets anders instaan: als je alleen het onderwerp indient, is dat voldoende.

C’est le ton…
“Er zijn belangrijke inhoudelijke onderwerpen over het ziekenhuis, het vliegveld en jeugdzorg door GroenLinks aan de orde gesteld in de raadsvergadering, dus het is erg jammer dat we hier inhoudelijk niet op in konden gaan. Daarbij deed de burgemeester een bewering over het Reglement van Orde die niet klopte.” Ooijevaar vindt vooral de toon waarop de burgemeester hem toesprak stuitend. Hij wil het niet groter maken dan het is maar het lijkt hem goed dat hij hierover met dhr. Lamers in gesprek gaat.

We hebben nog geen reactie van de burgemeester ontvangen. Laten we, in afwachting daarvan, ervan uitgaan dat hij het niet zo bedoeld heeft en openstaat voor een gesprek.

'Een stuitende reactie van de burgemeester'

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws