vrijdag, 09 september 2016 18:12

Eerste lustrum Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

Schiedam - De Stichting Vrienden van Zwembad Zuid zet zich al weer vijf jaar in voor Zwembad Zuid, gebruikers en sympathisanten. Het bad bestaat inmiddels al meer dan 40 jaar bestaat, vooral dankzij de bewoners van omliggende wijken.

De Stichting is op 11 oktober 2011 officieel opgericht door het lokaal en landelijk gewaardeerde Actiecomité ZwembadZuidmoetopenblijven en de Bewonersverenigingen Zuid, West, Oost en Centrum. In dat jaar besloot een grote meerderheid van de Gemeenteraad het zwembad, mede wegens het ontbreken van voldoende zwemwater, tenminste voor 10 jaar open te houden en te renoveren. Het laatste gebeurde in 2013 tijdens de zomervakantie.

Ook besloot het Gemeentebestuur in maart 2013 om het beheer en exploitatie van oa de zwembaden voortaan uit te besteden aan een deskundige marktpartij. Dat werd Optisport Exploitatie. Aldus geschiedde dit per 1 januari 2014 ook met Zwembad Zuid. De Vriendenstichting werkte inmiddels sinds november 2012 met een doortimmerd plan, waarin het openhouden van het zwembad het hoofddoel was, met daarin 9 subdoelen. Ruime openingstijden en zwemsportstimulering waren kenmerkende subdoelen. Ondanks de domper van het wegbezuinigen van schoolzwemmen door de Gemeente per 1 januari 2013, gingen de Vrienden en Optisport niet bij de pakken neerzitten.

Tijdens de heropening van het gerenoveerde zwembad lanceerde het bestuur van de Vrienden het initiatief leerlingen tenminste over een zwemdiploma te laten beschikken als zij van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders, scholen en gemeente. De Vrienden willen in samenwerking met gemeente, scholen en Optisport een onderzoek instellen hoeveel leerlingen vanaf groep 4 nog geen diploma hebben en of ouders hebben die zwemles niet kunnen betalen.

Op de goede weg terug

De Vrienden hebben zich in de afgelopen jaren ook ingezet voor Paasactiviteiten voor alle Schiedamse families en de Paula KooperSport- en speeldagen voor groepen 7 van het basisonderwijs. Daarnaast was het bestuur actief in het stimuleren van sport- en bewegen via de zwemsport voor jong en oud. Dit leidde tot een toename van het aantal bezoekers.

Dat eerst door het wegvallen van schoolzwemmen en de omslag naar Optisport in 2014 terugliep van 90.000 naar 38.000. En nu door inspanningen van Optisport en de nieuwe locatiemanager weer oploopt naar 44.000 .

Dankzij gemotiveerde vrijwilligers, personeel, management en de vele Vrienden heeft Zwembad Zuid en goed toekomstperspectief. Het zwembad kan meegroeien in de herontwikkeling van de Schiedamse havens. Een reeds in gang gezet boeiend proces, dat net zo enerverend is als het proces van destijds tot het behoud van Zwembad Zuid. De Vrienden van Zwembad Zuid participeren in het overleg van de herontwikkeling van de Wilhelminahaven, waarbij straks een multifunctioneel gebouw met daarin een “hernieuwd” zwembad en plek voor Schiedammers en bedrijven tot de mogelijkheden behoort.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid is iedereen erkentelijk voor de steun en het vertrouwen die gegeven zijn om Zwembad Zuid te behouden en nieuw perspectief te bieden. Onze dank gaat ook uit naar onze samenwerkingspartners van de activiteiten, gehouden in de afgelopen 5 jaar. Met name dank aan de gemeente Schiedam en Optisport Schiedam, die ons ruimte(n) gaven om onze doelstellingen te behalen. Op zondag 16 oktober staat Zwembad Zuid in het teken van 5 jaar Vriendenstichting, en de start van de Zwemweek. Daarnaast besteedt de Gemeente Schiedam die dag aandacht aan 100 jaar Wilhelminahaven.

Eerste lustrum Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws