donderdag, 26 januari 2017 09:11

Eerste raad Vlaardingen onder nieuwe voorzitter

Vlaardingen - Vanavond is de eerste (reguliere) raadvergadering in Vlaardingen onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester Annemiek Jetten. De vergadering is vanaf 20:00 uur live te zien op PopUpTv, Omroep Vlaardingen en de website van de gemeente Vlaardingen.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
Beleidsplan Afval|
Beleidskader Windenergie
Kadernota binnenstad ‘samen aan zet’
Nota bodembeheer Vlaardingen 2016-2026
Verordening Starterslening Vlaardingen 2017
Wensen en bedenkingen over het aangaan van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging Broekpolder U.A.
Verlening ontheffing verhuisplicht
Verzoek om opheffing geheimhouding verkoop grond initiatiefnemers HOED/Medisch centrum Park Hoog Lede
Aanwijzen van de categorieën vvgb
Verlenging bestedingsplan Civil Society
Herziene grondexploitatie Stationsgebied Centrum 2016|
MVS zienswijze
procedure programma van eisen busconcessies
Benoeming burgemeester in een aantal gemeenschappelijke regelingen
Benoeming wethouder
Benoeming leden in diverse gremia

Bekijk hier de hele agenda

Eerste raad Vlaardingen onder nieuwe voorzitter

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws