zaterdag, 29 oktober 2016 22:00

Eerste Schiedamse Mandoline Orkest O.N.I. ontvangt Koninklijke Erepenning

Schiedam - Zijne Majesteit de Koning heeft bij beschikking van 1 februari 2016 bepaald dat het Eerste Schiedamse Mandoline-Orkest O.N.I. (Ontspanning Na Inspanning) de Koninklijke Erepenning krijgt toegekend. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging op 15 april 2015.

Op zaterdag 29 oktober overhandigde de burgemeester van Schiedam de heer C.H.J. Lamers, na afloop van het jaarconcert van het Mandoline-orkest dat die avond in de Dorspkerk in Schiedam-Kethel, de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter van de vereniging. 

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen, die tenminste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

Mandoline-orkest O.N.I. vierde in 2015 reeds haar jubileum. Zij zal zaterdag de 29e oktober as. de erepenning ontvangen omdat voor een dergelijke uitreiking een gepast moment gezocht moest worden. Het jaarconcert van het orkest is bij uitstek de gelegenheid hiervoor.

In voorgaande jaren viel die bijzondere eer te beurt aan o.m. de Schiedamse handbalvereniging ‘Door Wilskracht Sterk’ die de Koninklijke Erepenning ontving in het kader van haar 75-jarig bestaan en de Schiedamse Basketbalvereniging ‘Juventus’ ontving de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. In oktober 2015 werd Hengelsportvereniging Schiedam & Omstreken in het kader van haar 100-jarig bestaan nog blij verrast met deze bijzondere onderscheiding

Eerste Schiedamse Mandoline Orkest O.N.I. ontvangt Koninklijke Erepenning

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws