dinsdag, 25 november 2014 19:02

Er komen natuurvriendelijke oevers aan de Schie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve inrichtingsplan voor de Schie-oevers vastgesteld. Dat betekent dat we het inrichtingsplan nu technisch verder gaan uitwerken, zodat de aanbesteding voor de realisatie van start kan en dat we snel kunnen starten met de aanleg van de natuurvriendelijke oever.

In het proces op weg naar dit definitieve ontwerp heeft een aantal buurtbewoners meegedacht en wensen en voorkeuren laten weten.

Waar mogelijk zijn deze zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. De definitieve tekeningen kunt u onderaan dit bericht bekijken. Daarbij staat ook een boekje met detailtekeningen.

Het inrichtingsplan wordt nu technisch verder uitgewerkt zodat we de aanbesteding voor realisatie kunnen starten. Hierdoor kunnen er nog wat dingen toch net wat anders worden. We streven ernaar om op korte termijn te starten met de aanleg van de natuurvriendelijke oever, valkbij het viaduct. De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2015 de rest van de oever opnieuw gaan inrichten.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws