woensdag, 04 maart 2015 14:01

Erespeld Gemeente Maassluis voor de heer Z. (Sjaak) de Jong

Op woensdag 4 maart 2015 reikte burgemeester Koos Karssen de Erespeld der Gemeente Maassluis uit aan de heer Z. (Sjaak) de Jong. Hij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn zeer langdurige verdiensten voor de stad.

De heer De Jong werd in 1977 benoemd tot beheerder van de Olympia-sporthal in Maassluis. Kort na zijn benoeming introduceerde hij conditietraining voor niet georganiseerde sportbeoefenaren, genaamd triminstuif. Deze triminstuiven bleken in een enorme behoefte te voorzien. Al snel verzorgde de heer De Jong meerdere triminstuiven per week, in het begin enkele avonden per week.

Enkele jaren later volgden badminton-instuiven en sportinstuiven voor de jeugd en voor 55+ers. De heer De Jong verzorgde deze instuiven zowel op ochtenden als op middagen en avonden als ook in de vakanties. Ondanks zijn gevorderde leeftijd zet de heer De Jong zich tot de dag van vandaag onverminderd in voor de sportinstuiven.

De heer De Jong fungeert niet alleen als organisator van de instuiven, maar ook als trainer en als verzorger. Hij heeft de gave om alle deelnemers tot het uiterste te enthousiasmeren, niet in het minst door persoonlijke betrokkenheid bij en inzet voor alle deelnemers. Zo haalde hij per auto bewoners van het verpleeghuis Driemaashave op ten einde hen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan de sportinstuiven.

In het begin combineerde de heer De Jong de triminstuiven met zijn werk als beheerder van een sporthal. Hij stak echter vanaf het begin heel veel vrije tijd in de sportinstuiven.

In 1990 ging de heer De Jong met de VUT. Ook na zijn VUT bleef de heer De Jong – tegen een bescheiden vergoeding –voortgaan met het verzorgen van de sportinstuiven.

De heer De Jong werd in 2001 voor zijn inzet bij de sportinstuiven winnaar van de tweede prijs van de Vrijwilligersprijs van de gemeente Maassluis.

Zijn 25-jarig jubileum bij de sportinstuiven in 2002 werd dat jaar uitbundig gevierd in een door de deelnemers en oud-deelnemers aan de sportinstuiven georganiseerde huldiging.
In 2003 werd de heer De Jong vanwege zijn verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was iemand die zich geruime tijde ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.

Ondanks zijn hoge leeftijd (85 jr) is hij nog steeds actief betrokken bij de volgende instuiven:
* woensdagochtend 55+ sportief bewegen, aan deze instuif doen gemiddeld 70 mensen per
keer mee, met uitschieters naar de 86.
* Dynamic/Dutch Tennis
* Badmintoninstuiven.
* Jeugdinstuif
In 2011 ontving de heer De Jong tijdens de sportgala de MSR Award voor zijn enorme inzet.

De Erespeld der gemeente Maassluis is voor natuurlijke personen die zich in enig opzicht jegens de gemeente Maassluis of haar ingezeten gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws