zondag, 16 oktober 2016 12:29

Eric Wehrmeijer onder vuur

Schiedam - Eric Wehrmeijer, oud-directeur van RTV Rijnmond en de man die het rapport over (de samenwerking van) de lokale omroepen Stadsomroep en PopUpTv ‘Samen beter, beter samen’ heeft geschreven, ligt zwaar onder vuur.

In verschillende kranten staan verhalen over RTV Rijnmond. Het gaat slecht met de zender en dat wordt voornamelijk Eric Wehrmeijer verweten. Eric Wehrmeijer wil zelf niet reageren op alle commotie, schrijft het AD.

Het bestuur van PopUpTv had al op 12 september bij Cor Lamers, de burgemeester van Schiedam, meteen geprotesteerd tegen de aanstelling van Eric Wehrmeijer als bemiddelaar. Het was toen al bekend dat er forse kritiek op hem was, maar bovenal waren er aantoonbare banden van de heer Wehrmeijer met de Stadsomroep. De bemiddelaar was dus niet volledig onpartijdig. Het bezwaar van het bestuur van PopUpTv werd echter weggewuifd.

In het AD schrijven medewerkers van RTV Rijnmond dat Eric Wehrmeijer ‘overtuigd was van zijn gelijk en criticasters uitfoeterde’. Sportverslaggever Jan Dirk Stouten verwijt zijn vroegere directeur ‘een gebrek aan ondernemerszin, aan durf en aan vernieuwingszin’, aldus het AD.

Niet zo gek dus dat deze man in zijn rapport over de Stadsomroep/PopUpTv een voorkeur uitspreekt voor de behoudende Stadsomroep en niet gelooft in de ondernemerszin, de durf en vernieuwing van PopUpTv.

Een meerderheid van de gemeenteraad slikte alles wat de heer Wehrmeijer had geschreven voor zoete koek. De discussie in de gemeenteraad ging totaal niet meer over de kaders die de gemeenteraad zelf had gesteld aan de lokale omroep.

Dit schrijft het Commissariaat voor de Media over het advies van de gemeenteraad: ‘Het advies van de gemeenteraad spitst zich toe op de vraag of de lokale publieke media-instelling een pbo heeft dat representatief is samengesteld. Dat is de kernvraag die met het advies beantwoord moet worden. Daarnaast zal de gemeenteraad moeten adviseren over de vraag of de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht is en of het doel van de omroep is het uitvoeren van de lokale publieke media opdracht.’
Het college sprak voor wat betreft het PBO een duidelijke voorkeur uit voor PopUpTv.

Voor alle duidelijkheid: PopUpTv stond, en staat nog steeds, open voor samenwerking. Alleen niet op de manier die de heer Wehrmeijer had bedacht. Die vorm van samenwerking was gedoemd te mislukken. Door gebrek aan eenduidige leiding zou die samenwerkingsvorm ontaarden in ruzie.

Eric Wehrmeijer onder vuur

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws