Ernstige bodemvervuiling Nieuw-Mathenesserstraat
vrijdag, 17 februari 2017 20:27

Ernstige bodemvervuiling Nieuw-Mathenesserstraat

nieuwe stadsblad

Schiedam - Op de hoek van de Nieuw-Mathenesserstraat en de Gustoweg is ernstige bodemverontreiniging geconstateerd. Er zijn vorig jaar bedrijfspanden gesloopt, waar sinds 1955 enkele garages en autoherstelinrichtingen waren gevestigd.

- Door Kor Kegel

Opvallend is dat de vervuiling onder de voormalige bedrijfsvloeren meevalt, maar dat ze ernstig is in de bodem die onbebouwd was. Direct onder de verharding tot 1,70 meter diep werden PCB's, PAK's, lood en zink aangetroffen. Het is het gevolg van opzettelijke bijmenging van puin, slakken en koolas in de grond. Maar het is een zogenaamd historische verontreiniging en de gemeente kan de schade niet verhalen op de veroorzakers van de bijmenging met bodemvreemde materialen.

De gesloopte bedrijfspanden hadden als adres Nieuw-Mathenesserstraat 85 en 87 en Gustoweg 93. Recente gebruikers waren Bandenhandel Aad en groothandel Europa Shipping, maar de vervuiling is ontstaan al lang voordat zij zich hier vestigden. Ze kwamen eigenlijk op redelijk schone locaties, want in de bodem van de interieurs waren twee smeerkuilen buiten gebruik gesteld en was in 1996 nog een ondergrondse brandstoftank gereinigd en met zand afgevuld.

Maar buiten de locaties waar de panden stonden wordt de grondverontreiniging geschat op 170 kubieke meter. Op twee plekken is op een diepte van 1,30 meter een hoog zinkgehalte gemeten. Een meevaller is dat het grondwater niet zwaar vervuild is. De verontreiniging is ernstig, maar niet spoedeisend, laat een gemeentewoordvoerder weten. Maar de bodemsanering is wel nodig om herontwikkeling van dit deel van industriegebied Mathenesse mogelijk te maken.

Ernstige bodemvervuiling Nieuw-Mathenesserstraat

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws