woensdag, 08 oktober 2014 14:41

Executieveiling voormalige bibliotheek

De voormalige bibliotheek aan de Lange Haven 131 wordt vandaag geveild bij Vendu Notarishuis. Zo meldt de bekende Schiedamse notaris Jeroen Krabbendam op Twitter. Mocht u belangstelling hebben om dit monumentale pand te kopen: Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Meer info: http://www.notarishuis.com/index2.php?pid=3&veiling_info_type=3

In officiële termen, hier kan op geboden worden:
1.)) het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie C, complexaanduiding 1641-A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:
a.) het zevenenveertig/éénhonderdste (47/100) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw (genaamd: de bibliotheek), plaatselijk bekend als Lange Haven 131, 3111 CD Schiedam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie C, nummer 1597, groot acht are en tweeëntwintig centiare (8 a en 22 ca);
b.) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en het dakterras op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lange Haven 131-huis te 3111 CD Schiedam;
volgens opgave van Dataland plaatselijk bekend als Lange Haven 131a te 3111 CD Schiedam en volgens het Kadaster 131 HS;

2.)) het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie C, complexaanduiding 1641-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
a.) het tweeëndertig/éénhonderdste (32/100) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a. omschreven gemeenschap; en
b.) het recht op het uitsluitend gebruik van de woonruimte gelegen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lange Haven 131-1 te 3111 CD Schiedam;
volgens opgave van Dataland plaatselijk bekend als Lange Haven 131b te 3111 CD Schiedam en volgens en volgens het Kadaster 131 1;

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws