woensdag, 16 september 2015 08:20

Extra inzet voor sociale problematiek Westwijk

Een groot aantal inwoners van de Westwijk heeft het sociaal economisch moeilijk. Om bewoners te ondersteunen bij het aanpakken van hun problemen moet gemeente Vlaardingen de integrale aanpak in de Westwijk voortzetten en uitbreiden. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Hiervoor bundelen gemeente, Waterweg Wonen en Minters hun krachten, waarbij zij nauw samenwerken met professionals en sociale partners in de wijk, zoals wijkagenten, leerkrachten, sport- en spelleiders en medewerkers van de voedsel- en kledingbank. Het college stelt de raad ook voor te investeren in meer schuldhulpverlening, uitbreiding van het sociale wijkteam in de Westwijk en een subsidie voor vrijwilligers in de financiële thuisadministratie, zoals schuldhulpmaatjes en budgetcoaches.

De Westwijk in Vlaardingen telt 12.250 inwoners. Een groot aantal hiervan heeft het sociaal economisch moeilijk. Ze kampen bijvoorbeeld met financiële problemen, problemen in het gezin of in de relatie met derden, met psychische problemen of met verslaving. “Deze problematiek heeft ook z’n weerslag op de leefbaarheid in de wijk”, zegt wethouder Hans Versluijs. “De leefbaarheid in de wijk wordt grofweg beïnvloed door twee factoren: sociaal en fysiek. Met een forse woningbouwopgave gecombineerd met een gerichte sociale aanpak op maat moeten we nu verder werken aan de herstructurering van de Westwijk.”

Centrale rol voor sociale wijkteams

Wethouder Cees Oosterom: “Bij huishoudens die deze problemen hebben, ontstaan eerder overlast- en opvoedproblemen bij de kinderen uit dat gezin. Met een aanpak op maat kunnen we de bewoners in de Westwijk de juiste ondersteuning bieden bij het aanpakken van hun problemen. Dit verkleint de kans op andere problematiek, zoals buurtoverlast, vervuiling en schooluitval. De professionele hulpverleners van het sociale wijkteam Westwijk spelen hierbij een centrale rol. Zij benaderen bewoners die klachten of zorgen hebben over hun welzijn, woning of omgeving en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen.”

Extra inzet voor sociale problematiek Westwijk

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws