woensdag, 11 maart 2015 10:56

Extra raadsvergadering Vlaardingen op verzoek oppositie

Dinsdag 17 maart 2015 vanaf 20:00 uur is er een extra raadsvergadering in Vlaardingen. De vergadering is uitgeschreven op het verzoek van de oppositie partijen Leefbaar Vlaardingen, AOV, VVD, Groen Links, en Stadsbelangen Vlaardingen. De partijen hebben het verzoek gedaan om de volgende onderwerpen op de agenda te zetten:
1. Motie betreffende de wensen en bedenkingen procedure.
2. Opheffen/bekrachtigen van de geheimhouding op het dossier Hoflaan 43, te Vlaardingen.
3. Interpellatiedebat (openstaande) vragen Hoflaan 43, te Vlaardingen.

Omroep Vlaardingen zendt de raadsvergadering live uit op de kabel in Vlaardingen. Ook is de uitzending te volgen via de website van de gemeente (http://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/Gemeenteraad/Raadsvergaderingen/Live_uitzendingen)  en de livestream van producent Dubbelklik (www.livestream.com/dubbelklik).
Pas tijdens de raadsvergadering zal de geheimhouding opgeheven of bekrachtigd worden waarna de vergadering al dan niet in de beslotenheid zal worden voort gezet.
Mocht besloten worden tot het in stand houden van de geheimhouding dan zal de live uitzending uiteraard vanaf dat moment worden gestopt.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws