donderdag, 25 februari 2016 14:53

Extra raadsvergadering Vlaardingen over benoeming nieuwe burgemeester

Op woensdag 23 maart 2015 is er in Vlaardingen een extra raadsvergadering gepland betreffende de profielschets voor de nieuwe burgemeester. In Vlaardingen komt weer een kroonbenoemde burgemeester. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt als altijd gehouden in de raadszaal aan de Markt 1. De dag erna, witte donderdag 24 maart, is er weer een reguliere raadvergadering. In Vlaardingen komt weer een kroonbenoemde burgemeester. Inwoners van de Haringstad kunnen begin maart reageren op de profielschets die de fractievoorzitters uit de gemeenteraad opstellen. De verwachting is dat de vacature voor de nieuwe burgemeester eind maart wordt opengesteld.

Al sinds 2014 heeft Vlaardingen een waarnemend burgemeester. Voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt nu de procedure opgestart. Dit begint met het advies van de commissaris van de Koning, Jaap Smit, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester van Vlaardingen open te stellen. Voor de Vlaardingse gemeenteraad is dit het startsein voor de benoemingsprocedure.

Reageren op profielschets

In de benoemingsprocedure is de gemeenteraad aan zet. De eerste stap hierbij is het opstellen van een profielschets. Op dit moment werken fractievoorzitters uit de gemeenteraad aan het concept hiervan. De conceptprofielschets staat vanaf woensdag 2 maart op de website van de gemeente Vlaardingen. Van 2 tot en met 13 maart kunnen inwoners en andere belanghebbenden hierop reageren. Zij kunnen een reactieformulier invullen via www.vlaardingen.nl/nieuweburgemeester of in het stadskantoor (Westnieuwland 6). Op basis van de reacties beoordelen fractievoorzitters uit de raad of nog aanpassingen nodig zijn in de profielschets.

Instellen vertrouwenscommissie

Op woensdag 23 maart vangt om 20:00 uur een extra gemeenteraadsvergadering aan in de raadszaal van het stadhuis (Markt 11). In deze vergadering wordt de definitieve profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Tijdens deze vergadering wordt ook een vertrouwenscommissie ingesteld. De leden van deze vertrouwenscommissie voeren de gesprekken met de kandidaten voor het burgemeesterschap van Vlaardingen. Hierna dragen zij –in volgorde van voorkeur– twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Installeren en beëdigen nieuwe burgemeester

Na bekrachtiging door de Vlaardingse gemeenteraad wordt de eerste burgemeesterskandidaat bekendgemaakt. Hierna draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –met instemming van de ministerraad– deze kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Daarna volgt de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning in de gemeenteraad van Vlaardingen. In overleg met de commissaris van de Koning is voor deze procedure een planning opgesteld. Deze voorziet in een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Vlaardingen in het najaar van 2016.

 

 

Extra raadsvergadering Vlaardingen over benoeming nieuwe burgemeester

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws