vrijdag, 13 oktober 2017 18:51

Extra Stadserf over voorgenomen bomenkap Westfrankelandsedijk

Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam houdt op maandag 23 oktober 2017 vanaf 19:00 uur in de Aleidazaal op het Stadskantoor Schiedam, onder voorzitterschap van raadslid R.B. Janssen, een extra 'thematische' Stadserf over de door het stadsbestuur voorgenomen bomenkap op de Westfrankelandsedijk.

Er is veel verzet tegen de kap van 80 bomen. Niet alleen omwonenden maar ook raadsleden, ondernemers en verengingen hebben protest aangetekend. 

Langs de Westfrankelandsedijk moet een regionaal 'snel-fietspad’ komen, met ernaast een extra breed voetpad komen. Daarvoor wil de Gemeente Schiedam meer dan 80 volwassen bomen en 1700 m2 struikgewas te kappen.

Het merendeel van deze 80 bomen is door de stadsecoloog als gezond beoordeeld, met een goede levensverwachting. In de nieuwe situatie is er ruimte voor maximaal 24 nieuwe bomen. Toen het plan in juni aan de buurt werd gepresenteerd zei de projectleider dat het om enkele bomen zou gaan. De huidige tot 20 meter hoge bomen vormen een belangrijke groene corridor voor de al met veel industrievervuiling en -geluid geplaagde bewoners van Schiedam West.

Zie hier de agenda van het Stadserf: https://schiedam.notubiz.nl/vergadering/462482/Het%20Stadserf%2023-10-2017

 

 

Extra Stadserf over voorgenomen bomenkap Westfrankelandsedijk

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws