dinsdag, 16 december 2014 17:24

Fietsers mogen blijven fietsen in Schiedamse binnenstad

Fietsers mogen definitief blijven fietsen op de Hoogstraat en het Broersveld, zo heeft het college besloten na een evaluatie van de proef 'fietsen in voetgangersgebied binnenstad'. Een ruime meerderheid van de geënquêteerden is voorstander van de invoering. Sinds september 2013 was bij wijze van proef fietsen in de voetgangersgebieden in de binnenstad toegestaan.

De gemeente en de Stichting Centrummanagement, die ook voorstander van de maatregel is, doen een dringend verzoek aan alle fietsers om voorzichtig te fietsen en rekening te houden met voetgangers. De bebording wordt aangepast naar borden met daarop 'fietser te gast'. Wethouder Houtkamp (Binnenstad): "Deze straten vormen het hart van het winkelgebied. Doordat Schiedammers hier nu ook kunnen fietsen zijn winkeliers en horecaondernemers makkelijker en sneller bereikbaar. Het is goed dus voor een toegankelijke binnenstad."

Evaluatie proef
Uit de evaluatie van de proef- die bestond uit een straatenquête en een enquête aan het internetpanel, een peiling onder winkeliers en een inventarisatie van incidenten- bleek dat een ruime meerderheid van de geënquêteerden voorstander is van het toestaan van het fietsen in de binnenstad. Er zijn geen meldingen van substantiële incidenten bekend, maar wel vraagt men om aanvullende maatregelen om hinder te verminderen. Hiervoor worden borden geplaatst.

Er zal een verkeersbesluit 'fietsen toestaan in voetgangersgebied binnenstad' worden genomen, waarvoor de gebruikelijke bezwaar- en beroepprocedure volgens algemene wet bestuursrecht geldt.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws