woensdag, 06 september 2017 15:26

Fractie Janssen: gemeente Schiedam geeft raad partijdig advies over verkoop aandelen Eneco

Schiedam - De Fractie Janssen is niet tevreden met de consultatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Schiedam over de mogelijke verkoop van aandelen Eneco. 

'De bijeenkomst van 30 augustus heeft onze vragen niet beantwoord, terwijl uit de presentatie van de heer J. de Haas, bestuursvoorzitter Eneco, opgemerkt kan worden dat deze liever niet ziet dat (op dit moment) tot een verkoop van de aandelen wordt overgaan.' schrijft de fractie in een brief aan het college en de gemeenteraad. 

'Bij verkoop van de aandelen dienen verschillende zaken duidelijk gewaarborgd te worden, waaronder en niet op de laatste plaats zaken die zien op de energietransitie. Een waarborging die ondanks goede wil, niet geacht wordt te leiden naar het beoogde resultaat.

De AHC-commissie heeft zich laten adviseren door deskundigen. Deze deskundigen vertellen de raadsleden waarover zij een beslissing moeten nemen, met alle voor en tegenpunten. Ons viel echter op, dat het overwegend een positief verkoopgesprek was. Hierdoor ontstaat de indruk dat het geen transparant adviesgesprek was, waarbij de inzet coûte que coûte verkoop van de aandelen is.

Men heeft dus de schijn van een transparant adviesgesprek tegen. Immers, de gedachtengang is zoals altijd wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Het staat ons als raadsfractie voor dat de gemeenteraad zich moeten laten adviseren door een onafhankelijke derde. Het gaat immers in deze niet om het belang van het college of aandeelhouderscommissie, doch om het belang van de Schiedammer! En aangaande van dat belang dient de Gemeenteraad een weloverwogen besluit te maken, en dat kan op basis van de consultancy bijeenkomst van 30 augustus jl. duidelijk niet.

Wij vernemen graag uw zienswijze alsmede de zienswijze van de Gemeenteraad over een advies door een onafhankelijke derde. Eventueel kunnen (de) samenwerkende raadsfracties een dergelijk advies zelf aanvragen, de middelen staan hiertoe open.'

Fractie Janssen: gemeente Schiedam geeft raad partijdig advies over verkoop aandelen Eneco

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws